Duurzaam Kloosterveen

Wie zijn Duurzaam Kloosterveen?
Het team duurzaam kloosterveen wordt gevormd door een groep bewoners die elkaar in kennis en vaardigheden aanvullen. Deze groep bewoners behartigt de
belangen van- en zoekt de samenwerking tussen wijkbewoners bij de voorgenomen warmtetransitie van de gemeente. Duurzaam Kloosterveen gaat graag het dialoog aan met bewoners, en andere (politieke) partijen. U kunt Duurzaam Kloosterveen benaderen via duurzaamkloosterveen@gmail.com.

Wat is de energietransitie?
De energietransitie heeft tot doel de milieubelasting door verwarming te verminderen. Het nationale doel is om voor 2050 geen aardgas voor verwarming meer te gebruiken. De gemeente Assen zal haar deel hieraan moeten leveren.

Wat zijn de doelen van duurzaam Kloosterveen?
Deze energietransitie moet voor de bewoners van Kloosterveen: 

  • Vrijwillig zijn: geen dwang door overheden. 
  • Betaalbaar zijn: het gaat daarbij om zowel de afschrijvingen, de investeringen als de kosten voor de verwarming van het huis. De transitie is tenminste binnen 15 jaar woonkosten neutraal.
  • Haalbaar zijn: er wordt niet omwille van snelheid te vroeg geïnvesteerd en ook nooit ingeleverd op comfort. 
  • Niet overhaast: de transitie kent een tijdshorizon tot 2050, de bewoners bepalen zelf hun acties binnen die periode.  

Waar zet Duurzaam Kloosterveen zich voor in?
Duurzaam Kloosterveen zet zich in om: 

  • Een kennis- en relatie netwerk op te bouwen waarmee doelen kunnen worden bereikt.
  • Een voor iedereen toegankelijke website op te bouwen.
  • De voor- en nadelen van alle opties zoals volledig elektrisch, hybridewarmtepomp, waterstof of een warmtenet te bekijken, te beoordelen en met de bewoners te communiceren.  
  • De dialoog met overheden over de aanpak voor (delen van) Kloosterveen aan te gaan ten behoeve van de individuele bewoner van Kloosterveen tot de bewoners van heel Assen.
  • Daar waar nodig en effectief: de nieuwsmedia te gebruiken, (politieke) partijen te benaderen, acties met de bewoners te organiseren.

Foto header copyright https://mrstaikelmovies.nl/