Nieuwsbericht 9-9-2021

Beste Lezer(s),

Zojuist is in de Gemeenteraad van Assen het addendum zonder stemming vastgesteld. Dit betekend dat het Addendum unaniem is geaccodeerd door de raad.

Wij zijn hier uiteraard ontzettend blij mee!

Voor onze wijk Kloosterveen betekent dit het volgende:

  1. Geen dwang vanuit de Gemeente Assen
  2. De woning eigenaar bepaalt zelf of en wanneer er wordt verduurzaamt
  3. De woning eigenaar bepaalt zelf wat haalbaar en betaalbaar is
  4. Mochten er bij het predikaat startwijk negatieve gevolgen zijn voor Kloosterveen, dan zal de term startwijk worden verwijderd
  5. Het jaartal 2030 is geen deadline

Voor de volledige tekst van het Addendum, zie link.

Betekent dit nu dat we klaar zijn als werkgroep. Nou zeker niet! In de komende periode zullen we samen met de Gemeente Assen werken aan een verdiepingsfase of plan van aanpak. In deze verdiepingsfase/plan van aanpak proberen we duidelijk te krijgen welke subsidiemogelijkheden er zijn of gaan komen. Ook gaan we ons verder verdiepen in mogelijke technieken die, wellicht op termijn, beschikbaar gaan komen.

Pas wanneer het hele plaatje compleet is zullen we samen met de Gemeente Assen de wijk in gaan. Uitgangspunten zijn en blijven dat alles in overleg gaat met bewoner(s) en dat er een objectief verhaal verteld wordt. Wij zullen alle communicatie vanuit de Gemeente Assen nauwlettend volgen en via deze site onze bevindingen met jullie delen.

Voor nu kunnen we allemaal rustig slapen…..

Groet,

Anita