Nieuwsbericht 18-10-2021

Beste lezer(s),

In de afgelopen weken is de verhoging van de energieprijzen het gesprek van de dag. Veel mensen maken zich zorgen. We horen verhalen van mensen die de verwarming lager zetten, een trui (extra) aantrekken en hopen op een winter die niet al te koud zal zijn! Ook de werkgroep Duurzaam Kloosterveen maakt zich zorgen over deze onwenselijke ontwikkeling.

Er zijn ook minder negatieve geluiden, zoals de verlaging van de energiebelasting. Maar wat betekent dat nu precies? Leden van ons team hebben een duidelijk en heldere uiteenzetting voor je gemaakt. Je kunt dit vinden onder het hoofdstuk: ” Energiekosten”.

Verder is er vorige week een bijeenkomst geweest op het gemeentehuis met de projectleider transitievisie warmte, Inge Albregtse. Naast een vertegenwoordiging van de werkgroep was er ook iemand aanwezig van de meedenkgroep. Doel van de bijeenkomst was om, na presentaties van een tweetal adviesbureaus, een keuze te maken voor een van de twee. Het adviesbureau, Witteveen en Bos,  gaat  nog dit jaar een quick scan  uitvoeren van onze wijk. Zij komt met een advies welke huizen op welke manier verduurzaamt zouden kunnen worden. Gekeken wordt naar grootte, bouwjaar, type enz. Dit gebeurt dus op afstand, er komt geen adviseur bij je aan de deur.

De werkgroep zal nauw bij dit proces betrokken worden en zal gevraagd en ongevraagd advies geven. Wij houden je natuurlijk op de hoogte via onze site. Het rapport zal eind dit jaar klaar zijn. 

De werkgroep is uitgenodigd voor een bijeenkomst van JA21, waar ook de gehele tweede kamer fractie aanwezig zal zijn. Wij geven gehoor aan deze uitnodiging en zullen een presentatie geven aan de aanwezigen. We willen wel benadrukken dat wij, als werkgroep, geen politieke partij aanhangen, maar wel de politiek nodig hebben om ons verhaal te kunnen vertellen. De gevolgen voor de inwoners van Nederland ten aanzien van de energie transitie zijn veel groter dan politiek Den Haag beseft…… 

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, aarzel niet…wij horen het graag!

Groet,

Anita de Rijke

06-28803024

Nieuwsbericht 3-10-2021

Beste lezer(s),


In de afgelopen weken is de werkgroep weer druk bezig geweest. We hebben een brief aan de tweede kamer geschreven op 23-9 j.l. Op 14-10-2021 komt de commissie Klimaat en Energie weer bij elkaar om te spreken over de warmte transitie visie. Wij vanuit de werkgroep hebben een brief gestuurd die je kunt vinden onder ” brieven en rapportages”.Verder hebben we onder het hoofdstuk “energiekosten” een stuk geplaatst over de hoge gasprijzen en de warmtepomp. De laatste tijd is dat natuurlijk een actueel onderwerp in de kranten en op de televisie.We hebben er een rekensheet bijgevoegd om het je wat eenvoudiger te maken.Het advies blijft vanuit de werkgroep om je eerst goed te laten voorlichten alvorens een beslissing te nemen.Het aloude gezegde is hierin van toepassing: “Bezint eer ge begint”.

We gaan binnenkort een informatiebijeenkomst organiseren. Meer informatie hierover volgt later op deze site!

Heb je vragen/opmerkingen/ideeën, laat het gerust weten.Dat mag/kan via de mail, maar mag ook telefonisch of via whatsapp.

Groet,

Anita

06-28803024