Nieuwsbericht 1-3-2022

Beste lezer(s),

In de afgelopen periode heeft een delegatie van de werkgroep, wijkbewoners (geen teamleden van de werkgroep) en de gemeente Assen gewerkt aan een communicatie/participatieplan voor Kloosterveen. Dit plan is afgelopen 16-2 aangeboden aan de gemeenteraad. Tijdens het proces voor het opstellen van het plan zijn er zowel door de werkgroep, als door anderen commentaren geleverd op de inhoud van het plan. Hieraan is niet in alle gevallen gehoor gegeven. Het plan zal na de verkiezingen worden besproken in de gemeenteraad. Je kunt het plan vinden onder de volgende (link).

De werkgroep heeft een vervolggesprek gehad met alle deelnemers die ook betrokken zijn geweest bij het opstellen van het addendum, behalve wethouder Dekker die vanwege ziekte verstek moest laten gaan. Tijdens dit gesprek is ook het communicatie/participatie plan kort besproken. De werkgroep heeft een plan van aanpak opgesteld met de titel: “Kloosterveen verduurzamen…zo kan het wel!” Het complete plan zal staan onder het hoofdstuk: Brieven en Rapportages (link)

De deelnemers aan het onderzoek van Witteveen&Bos hebben de vraag gekregen om hun uitkomsten ter beschikking te stellen aan een drietal installateurs die benaderd zijn om onderzoek te doen naar mogelijkheden om te verduurzamen in onze wijk. Om juist onafhankelijkheid te krijgen in een onderzoek vindt de werkgroep het geen goed idee om de installateurs met voorkennis de wijk in te laten gaan. Een lid van de werkgroep, die mee heeft gedaan aan het onderzoek van Witteveen&Bos, heeft om die reden dan ook geen toestemming gegeven voor het delen van de informatie over zijn/haar woning.

Op 3 maart a.s. zal de kosten/techniek groep weer bij elkaar komen om het rapport van Witteveen&Bos te bespreken en hoe er tot meer woningen gekomen kan worden waar door de installateurs onderzoek gedaan gaat worden. Het mag duidelijk zijn dat het voor de werkgroep van het allergrootst belang is dat er nu een onafhankelijk onderzoek gaat plaatsvinden. Hierbij is ook uiteraard van belang dat alle mogelijke technieken worden onderzocht en doorberekend worden. Rekening houdend met het warmteafgiftesysteem, grootte van de woning, aantal mensen die in de woning wonen of regelmatig verblijven en eventuele (ver-) bouwkosten. 

Op 16 maart a.s. zullen Dick van den Brand en ondergetekende een presentatie gaan geven voor de clientenraad van Vaart Welzijn. Doel is om informatie te verstrekken, zodat Vaart Welzijn ook meer kennis kan vergaren t.a.v. de energietransitie.

Voor vragen en/of opmerkingen, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Groet,

Anita de Rijke

06-28803024