Nieuwsbericht 05-01-2023

Duurzaam Kloosterveen: hoe gaan we verder? 

U heeft in de lokale kranten kunnen lezen dat wij als werkgroep Duurzaam Kloosterveen richting ons gemeentebestuur in “slaapstand” gaan. 

Het overleg met de gemeente is wat ons betreft geslaagd: de dwang om dure investeringen te doen voor 2030 is er af. In Assen is een nieuw gemeentebestuur gekozen. De nieuwe wethouder voor energietransitie, Martin Rasker voert een ander, en voor wat de werkgroep betreft, realistischer beleid. Dat we dit samen met de wijk bereikt hebben, is een compliment aan u allen waard: we waren samen in staat om in no-time politieke druk te organiseren! Beste wijkbewoners,

Daarmee sluiten we een hoofdstuk af, maar het boek dat warmtetransitie heet is verre van uitgelezen. Om die reden houden we dan ook de site: www.duurzaamkloosterveen.nl in de lucht en zullen we als daar aanleiding toe is u blijven informeren.

Er staat al veel over de warmtepomp, de hoge energieprijzen en zonnepanelen op onze site geschreven, desalniettemin wil ik er toch nog even aandacht voor vragen. 

Prijsplafond 

De energieprijzen rijzen de pan uit. Daarom heeft de nationale overheid besloten een prijsplafond voor 2023 in te stellen. 

Het is een beetje ronddraaien van geld, want dat plafond wordt vooral uit de energiebelasting betaalt: die is een stuk hoger dan in welk ander Europees land dan ook. 

Het komt er op neer dat u volgende jaar over de eerste 1200 m3 gas en de eerste 2900 KWh elektriciteit een maximum bedrag betaalt; € 1.45  voor 1 m3 gas en € 0,40 voor 1 KWh.

Omdat uw energiecontract niet perse 31 december afloopt en 1 januari ingaat, is voor het verrekenen van het plafond het jaar 2023 opgedeeld in stukjes waarbij elk stukje, laat dat steeds een volle maand zijn, goed is voor een deel van die 1200 m3 en die 2900 KWh. Op basis van de ervaring over stookgedrag krijgt de wintermaand een forser deel van de taart dan een zomermaand.

Het is rekenkundig goed bedoeld, maar dit kan u met een (hybride) warmtepomp en zonnepanelen parten spelen. Loopt uw contract bijvoorbeeld af eind september en start de nieuwe periode dus begin oktober, dan heeft u straks in 2023 te maken met 9 maanden en nog eens apart 3 wintermaanden. U kan geen ongebruikte m3 en KWh’s meenemen naar de tweede hier 3 maanden periode. Heeft u een warmtepomp dan verbruikt u in die 3 maanden enorm veel KWh’s waarbij u  logischerwijs zwaar over het plafond heen kan gaan. Boven de norm gekomen betaalt u de hoofdprijs voor die kWh’s. Had u nog de gasgestookte ketel dan is het in dat geval prijswijs om op gas het huis te verwarmen.

Er stond niet lang geleden een aardig stukje in de plaatselijke courant waar iemand uit Veenhuizen dit overkomt. Het lezen waard….  https://dvhn.nl/ drenthe/Warmtepomp-peperduur-door-prijsplafond-28133501.html     

Het plafond gaat uit van een gezinssituatie. Maar zoals ik hieronder zal toelichten, gaat dat plafond blijkbaar in zijn uitwerking niet uit van een huishouden die al een investering heeft gedaan en een (hybride) warmtepomp heeft aangeschaft, al dan niet in combinatie met zonnepanelen. 

In andere stukjes op onze site heeft u kunnen lezen dat als vuistregel: de prijs van warmte die 1 m3 gas ons geeft overeenkomt met 10 KWh bij een elektrische kacheltje en 3 KWh bij een warmtepomp.

Daaruit kan u eenvoudig berekenen dat de investering van een warmtepomp alleen kan worden terugverdiend als de prijs van 1 m3 gas meer dan 3 keer zo hoog is als van 1 KWh. Het is dus bizar dat straks in 2023 de belasting op energie weer fors stijgt. Er komt voor iedere m3 gas  € 0,04 bij. Het equivalent aan warmte uit een warmtepomp dus 3 KWh brengt het totaal op     € 0,18. Dat stimuleert de overstap naar elektrisch niet! 

Een extra investering van zonnepanelen zorgt er voor, zeker nu met de salderingsregeling dat u gebruikte KWh’s mag wegstrepen tegen geleverde KWh’s, maar zoals eerder toegelicht de salderingsregeling is eindig: na 2024 wordt die regeling afgebouwd en krijgt u maar een fractie terug van de niet direct gebruikte geleverde KWh’s en betaalt u het volle pond voor de afgenomen KWh’s. De geleverde KWh’s zitten vooral in de zomerperiode en de gebruikte KWh’s in de winterperiode. Onderschat het stroomgebruik van de warmtepomp niet. Een steekproef in mijn buurt: die ene week met temperaturen tot -10 graden gaf een gebruik van 45 Kwh per dag! 

Even alles op een rij:

Het is echt de vraag of 2023 een goed jaar is voor het gebruik van een warmtepomp. Heeft u geen zonnepanelen dan zou ik willen adviseren om hierover goed na te denken en u goed te laten informeren: u gaat immers een fors aantal dure KWh’s in 2023 inkopen. Met een warmtepomp gaat het totale verbruik, naar verwachting, ver boven de 2900 KWh van het prijsplafond komen. 

Heeft u een contract dat, zoals in het voorbeeld begint en eindigt op een moment in het jaar waardoor u in een paar aparte wintermaanden terecht komt, dan zou ik u het gebruik in 2023 (jaar met het prijsplafond) in die paar wintermaanden ook niet adviseren zelfs al heeft u zonnepanelen.

Het gebruik van een elektrisch kacheltje of infraroodpaneel  is duur maar kan in een aparte ruimte voor een paar uur toch een praktische oplossing zijn. Heeft u zonnepanelen? Dan zeker nu met de salderingsregeling kan deze elektrische warmte u toch gas besparen.

Dick van den Brand. 

Lid van de Werkgroep DuurzaamKloosterveen