Nieuwsbericht 9-9-2021

Beste Lezer(s),

Zojuist is in de Gemeenteraad van Assen het addendum zonder stemming vastgesteld. Dit betekend dat het Addendum unaniem is geaccodeerd door de raad.

Wij zijn hier uiteraard ontzettend blij mee!

Voor onze wijk Kloosterveen betekent dit het volgende:

 1. Geen dwang vanuit de Gemeente Assen
 2. De woning eigenaar bepaalt zelf of en wanneer er wordt verduurzaamt
 3. De woning eigenaar bepaalt zelf wat haalbaar en betaalbaar is
 4. Mochten er bij het predikaat startwijk negatieve gevolgen zijn voor Kloosterveen, dan zal de term startwijk worden verwijderd
 5. Het jaartal 2030 is geen deadline

Voor de volledige tekst van het Addendum, zie link.

Betekent dit nu dat we klaar zijn als werkgroep. Nou zeker niet! In de komende periode zullen we samen met de Gemeente Assen werken aan een verdiepingsfase of plan van aanpak. In deze verdiepingsfase/plan van aanpak proberen we duidelijk te krijgen welke subsidiemogelijkheden er zijn of gaan komen. Ook gaan we ons verder verdiepen in mogelijke technieken die, wellicht op termijn, beschikbaar gaan komen.

Pas wanneer het hele plaatje compleet is zullen we samen met de Gemeente Assen de wijk in gaan. Uitgangspunten zijn en blijven dat alles in overleg gaat met bewoner(s) en dat er een objectief verhaal verteld wordt. Wij zullen alle communicatie vanuit de Gemeente Assen nauwlettend volgen en via deze site onze bevindingen met jullie delen.

Voor nu kunnen we allemaal rustig slapen…..

Groet,

Anita

Nieuwsbericht 30-08-2021

Beste lezer(s),

De zomervakantie zit er weer op….helaas!!! Namens Duurzaam Kloosterveen wil ik je op de hoogte brengen van de ontwikkelingen tijdens de zomervakantie en je alvast inlichten over de komende periode.

Vlak voor de zomervakantie is er in samenwerking met de gemeente Assen, o.a. wethouders Dekker en Vlieg, een Addendum opgesteld. Dit Addendum is nog voor de zomervakantie door het college goedgekeurd en zal op 02-09-2021 consulterend aangeboden worden in de raadsvergadering. Hierna zal het op 09-09-2021 besluitvormend op de agenda staan. Het Addendum is te lezen op de site van Duurzaam Kloosterveen.

Een aantal dagen na het opstellen van het Addendum hebben wij in het MFA (Multi Functionele Accomodatie) bezoek mogen ontvangen van leden van de tweede kamer (Daniel Koerhuis en Mark Strolenberg), Nico Uppelschoten (Fractievoorzitter namens de PVV in de Provinciale Staten) en Bert Homan (raadslid namens de VVD in de gemeenteraad van Assen).

Ook hebben we in de eerste week van de zomervakantie bezoek gehad van Thomas Blinde (Fractievoorzitter namens JA21 in de Provinciale Staten) en Frank Duut (raadslid namens JA21 in de Provinciale Staten). 

De beide ontmoetingen stonden in het teken van kennis maken en kennis uitwisselen. Vanuit Duurzaam Kloosterveen hebben wij aangeboden om, wanneer gewenst, ons verhaal ook te vertellen in de Provinciale Staten en/of de Tweede Kamer. De hele energie transitie visie heeft veel meer impact op mensen dan menigeen vermoedt….!!!

Na vaststelling van het Addendum door het college is er op 15-07-2021 door de gemeente Assen een brief gestuurd naar alle wijkbewoners van Kloosterveen. Ook deze brief is te vinden op onze site. 

Tijdens de inloopmomenten van woensdag 21-07-2021 en donderdag 26-08-2021 was het de bedoeling dat er door de gemeente eventuele vragen,vanuit wijkbewoners, rondom het Addendum beantwoord zouden kunnen worden. Er zijn ook twee online momenten geweest, maar hierover beschikt Duurzaam Kloosterveen niet over informatie. Tijdens de twee fysieke contactmomenten, waar er vertegenwoordigers van Duurzaam Kloosterveen bij aanwezig waren, kwamen er vragen uit de wijk over mogelijke technieken om te verduurzamen en met name de kosten die daarmee, zeer waarschijnlijk, gepaard gaan. Er werd vooral ook gevraagd naar subsidiemogelijkheden. Hierop kan door de gemeente Assen nog geen antwoord gegeven worden, omdat dit helemaal nog niet bekend is.

In de verdiepingsfase waarin we, na eventuele vasstelling door de gemeenteraad van Assen, in terecht komen wordt verder ingaan op technieken en kosten. Tijdens deze verdiepingsfase gaan we er vanuit dat de gemeente Assen eerst eens goed onderzoekt, liefst met een aantal voorbeeld offertes, hoe het bij de all electric oplossing zit met techniek en kosten. Uiteraard zijn wij bereidt om bij zo’n onderzoek samen op te trekken met de gemeente Assen. Pas wanneer kosten, technieken, subsidies en financieringsmogelijkheden duidelijk zijn kan de gemeente Assen gericht vragen aan wijkbewoners of er mogelijk interesse is om over te stappen op een andere energievoorziening. Wij zullen erop toezien dat het een eerlijk, helder en duidelijk verhaal is, zodat iedereen een eigen weloverwogen beslissing kan nemen. In het Addendum valt duidelijk te lezen dat van dwang geen sprake is en dat het een eigen beslissing is van de bewoner(s). Haalbaal, betaalbaar en geen spijt (no regret)!

We blijven je op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. De komende raadsvergaderingen kun je online volgen via de site van de gemeente Assen. Wij zullen tijdens de raadsvergadering van komende donderdagavond, 02-09-2021, gebruik maken van ons spreekrecht. Aanvang van de online vergadering is 19.00 uur.

Groet,

Anita de Rijke

De Gemeente belt aan?

Beste buurtgenoten,

We hebben een aantal gesprekken gevoerd met de gemeente.  Doel daarvan was om de pijlen die de gemeente Assen heeft gericht op Kloosterveen, liefst helemaal tegen te houden. We blijven namelijk van mening dat de gemeente ons wel heeft aangewezen als zogenaamde “startwijk” om woningen van het gas af te krijgen, maar dat voor de meeste woningen een transitie te vroeg is.

De mogelijkheden om voor 2030 van het gas af te gaan, zijn beperkt: een warmtenet en de zgn. all electric oplossing. De gemeente zet voor Kloosterveen in op de all electric oplossing. Bij die oplossing liggen alle kosten bij de huiseigenaar. Een warmtenet wordt momenteel niet overwogen.

In de gesprekken die we gevoerd hebben, was ons doel om de gemeente te overtuigen eerst nog eens goed na te laten gaan of Kloosterveen wel zo’n geschikte wijk is om mee te beginnen. Wel, dat doel is niet bereikt. Omdat het een van de jongere wijken van Assen is en de huizen daardoor goed geïsoleerd zijn, is er in het gemeentehuis het onverslaanbare idee dat de overgang naar een elektrische warmtepomp i.p.v. de huidige CV ketel op aardgas vrij eenvoudig is.

Dat zou volgens de gemeente ook niet zo heel veel hoeven te kosten. Maar wat er steeds wordt vergeten, is dat het gros van de huizen in Kloosterveen is gebouwd in een tijd waar het huis standaard werd uitgerust met een CV ketel op aardgas en dat de verwarming gebeurt met hoge temperatuurradiatoren. Bij een warmtepomp die warmte op een veel lagere temperatuur levert, moet dat verwarmingssysteem ook worden vervangen.

Er moet onder andere, om het ook op koude dagen warm te krijgen en te houden, een vloerverwarming in. Op gas koken wordt elektrisch koken en het water voor het douchen, wordt verzorgd door een te installeren boiler.

De gemeente schat de gemiddelde ombouwkosten op hooguit €15.000.  Wij zeggen, en daar hebben bouwkundigen uit onze wijk aan gerekend, dat de kosten voor een standaard eengezinswoning richting €50.000 kunnen gaan. Ons verzoek aan de gemeente was dan ook om dat eerst helder te krijgen, want dat zijn immers nogal verschillen. Daar wilde de gemeente helaas niet op ingaan. Dus nu wordt het voor Kloosterveen: “de tijd zal het leren”.

Een ander spreekwoord is: “voorkomen is beter dan genezen”, maar wij hebben niet kunnen voorkomen dat ons gemeentebestuur onze wijk toch als “startwijk” heeft aangewezen. De gemeente kijkt daarbij ook nog met een scheef oog naar 2030 als de datum waarbij er “meters gemaakt zijn”. Die datum 2030 is belangrijk, omdat vanuit de rijksoverheid de gemeenten gevraagd is haast te maken met die warmtetransitie. Want zo is de redenering: wil de warmtetransitie echt slagen, dan moeten alle woningen in 2050 van het aardgas af zijn. Om die reden is 2030 een peildatum waarbij al zo’n 1.5 miljoen bestaande woningen omgebouwd moeten zijn.

Wat we wel bereikt hebben, is dat ons deze warmtetransitie   niet zal worden opgelegd onder dwang. De woningeigenaar houdt zelf de regie, wat wel zo logisch is omdat die de kosten ook voor zijn/ haar rekening moet nemen. De gemeente zal u  niet gaan dwingen, ze zullen het nog moeten doen door u te overtuigen.

Stel medewerkers van de gemeente bellen bij u aan….

Zij willen met u praten over de aardgasloze optie. Op dit moment is er niet heel veel keus voor onze wijk en het komt er op neer dat ze u daarom de overgang naar een warmtepomp voorstellen. Uw uitgangspunten voor zo’n ombouw zijn immers goed: u heeft een goed geïsoleerd huis en mogelijk heeft u toch nog wat spaargeld liggen. De ketel is wellicht binnenkort aan vervanging toe en omdat het aardgas er in 2050 toch echt af moet zijn, wordt aan u voorgesteld eens na te denken hoe u in de toekomst uw huis wilt verwarmen.

Mogelijk kunt u wel samen met uw buren tegelijkertijd zo’n warmtepomp kopen en laten installeren, dat drukt dan mooi de kosten en als klap op de vuurpijl biedt de gemeente u misschien ook subsidie mogelijkheden aan. Het scheelt ook een slok op een borrel met stookkosten: de aardgasprijs is al aan het stijgen en die stijging zet ook door. Daarentegen wordt de elektriciteitsprijs lager…. Kortom met dit verhaal moet je wel uit een ei komen om niet direct bij het kruisje te tekenen.

Het zal niet verbazen: wij adviseren u met klem om dat toch NIET te snel te doen.

Daar hebben we verschillende redenen voor: “bezint voor u begint”.

1e Een warmtepomp vraagt meer ruimte dan de bestaande CV ketel. Daarnaast is er ook nog ruimte nodig voor een boiler voor uw warm water. De warmtepomp heeft ook een buitenunit die met een leiding en kabels is verbonden met de binnen-unit: ergens moet een gat door de muur worden geboord. De onderdelen van de warmtepomp zijn geen kleine apparaten en er komt een geluid uit. Niet alle muren zijn daarom geschikt om zo iets op te hangen. Als de buitenunit aan een muur wordt bevestigd die aan de buren grenst, dan hangt deze op de grond van de buren. Omdat het niet erg fraaie dingen zijn en ze ook geluid maken, is het verstandig om deze oplossing wel met uw buren af te stemmen. Het geluid van de buitenunit moet voldoen aan wettelijke normen. Is dat niet zo dan kan dat op een later moment tot extra investeringen leiden.

2e Nu komt het echte werk: het aanpassen van uw warmteafgifte systeem als deze niet geschikt is voor de lage temperatuurverwarming. In gewoon Nederlands: al uw huidige radiatoren (en soms zelfs de oude bestaande vloerverwarming) moeten er uit. Want die warmtepomp levert lage temperatuurwarmte van zeg maar 35-40 graden op zijn hoogst. Wil je je huis ook kunnen warm stoken tijdens strenge vorst, dan zal je in het huis op alle verdiepingen die je warm wilt kunnen stoken een speciale vloerverwarming moeten aanleggen en andere radiatoren moeten plaatsen. Omdat deze radiatoren niet zo veel warmte afgeven, is het vaak nodig om daar ook een elektriciteitsaansluiting bij aan te leggen om met een geforceerd ventilatiesysteem de warmte afgifte in de kamers te bevorderen.

Deze klus betekent wel dat de oude dekvloeren er uit moeten, de verwarmingspijpen worden verwijderd om er dikkere in te leggen en natuurlijk wordt dan zo’n vloerverwarmingsnet aangelegd. Nieuwe dekvloer er in en natuurlijk een nieuwe vloerbedekking geschikt voor vloerverwarming aangeschaft. Pas op dat de vloer niet dikker (hoger) wordt gelegd dan de oude vloer want dan moet er nog iets aan de deuren worden geschaafd en branddeuren moeten misschien zelfs worden vervangen.

Ondertussen worden de oude vloerbedekking en dekvloer afgevoerd. Misschien zal de gemeente coulant zijn met de afvoer van dit grof afval want de eerste 300 kg is maar gratis en bij 50m2 vloer praten we hier al snel over 10 ton afval. CO2 vrij verwarmen op deze manier staat inderdaad op een niet zo goede voet met de toch ook gewenste circulaire economie.

3e Kookt u nog op gas, dan wordt dat toestel vervangen door een elektrisch toestel. Nu is er toevallig in ons team iemand die én slecht ziet én een pacemaker heeft: vandaar deze suggestie op voorhand: neem geen inductieplaat en zoek een toestel met echte knopjes. O ja, u moet ook een nieuwe pannenset aanschaffen.   

4e Maar nu kan het gas er af! Binnen 3 maanden zal de netbeheerder u gratis “afsluiten”. De nu niet meer gebruikte leidingen worden daarbij ook verwijderd. Maar let op: het is daarna niet meer mogelijk de gasleiding terug te plaatsen; eens er af, is altijd er af: dat is namelijk bij Wet inmiddels zo geregeld.

Doordat een huis verwarmen energie kost, zal zelfs met de beste warmtepomp het  elektriciteitsverbruik fors toenemen. Op een koude dag verbruikt de warmtepomp wel 50 KWH per dag mits het huis erg goed geïsoleerd is anders is het verbruik hoger. Het is goed mogelijk dat dat een ander vastrechttarief voor de stroom betekent: domweg omdat de groepen worden uitgebreid en/of zwaarder gezekerd moeten worden. Die aanpassingen zijn niet kosteloos en een hoger vastrechttarief is echt een stuk duurder en dat zijn kosten die elke maand terugkeren.

Uw winst van de gasrekening ruilt u dus (deels) in voor een hogere elektriciteitsrekening. Maar wellicht heeft u voor de terugkerende kosten zonnepanelen aangeschaft; die zijn natuurlijk ook gekocht en die schrijft u af door wat u hiermee op de elektriciteitsrekening besparen kan. Wel een waarschuwing de zgn. “omslagregeling” voor teruggegeven energie aan het net, zal op termijn verdwijnen en helaas is het zo dat de panelen deels stroom zullen geven op tijdstippen dat u die stroom niet nodig heeft. Andersom kan ook: u heeft stroom nodig, maar het zonnetje schijnt niet, dan moet u net als iedereen die stroom kopen van uw energieprovider.                     

5e U woont nu in een “gasloos” huis. Het zal wennen zijn om de warmte in het huis te reguleren. Eigenlijk moet u de kou zonder meer voor zijn: dat wil zeggen dat dagen van te voren de warmtepomp de opdracht moet krijgen er flink tegen aan te gaan. Daar moet een balans in worden gezocht, want als de warmtepomp meer moet doen, dan neemt het zgn. rendement af en dat ziet u weer terug in het elektriciteitsverbruik.

6e Dan komt, het kan “even” duren, mogelijk pas over 15 jaar,   het moment dat in de wijk in plaats van aardgas, waterstof als brandstof wordt aangeboden of, als er voldoende animo is, legt men een warmtenet aan met een hoge temperatuur verwarming. Uw buren of de mensen wat verder in de straat waren niet meegegaan met de gemeente en zijn, zeg maar, nog even “op hun handen blijven zitten”. Deze voor hen nerveuze toestand komt nu ten einde, want tot nu toe was het immers voor hen een onzeker bestaan: de datum van 2050 komt immers wel steeds dichterbij.

Maar nu kopen de buren simpelweg een andere verwarmingsketel die op waterstof brandt of als dat aan de orde is, laten zij zich aansluiten op dat nieuwe warmtenet. Voor u ligt de zaak echter heel anders, want de gasleidingen zijn immers verwijderd: u bent en blijft wel helemaal autonoom met uw warmtepomp.

7e  Zo’n warmtepomp is een gecompliceerd ding en vraagt onderhoud: de buitenunit zal in weer en wind na 10-20 jaar moeten worden vervangen tegen hogere kosten dan bijvoorbeeld een ketel. U moet rekening houden met onderhoudskosten van de binnen-unit de buiten-unit, de boiler en mogelijk de geplaatste ventilatie bij de radiatoren.

Afsluitende adviezen  

Op onze website (https://duurzaamkloosterveen.nl/kosten-warmtepomp/)  kunt u uitrekenen wat de overgang op een warmtepomp voor u kan betekenen. Elke huis, situatie, en opvatting over deze warmtetransitie kan verschillen.: er zijn in onze wijk immers ook al mensen die die overgang toch al helemaal vrijwillig gemaakt hebben. Mogelijk heeft u op de begane grond en andere etages al een lage temperatuur vloerverwarming. Uiteraard verandert dan het kostenplaatje drastisch.

Wij hebben bij de gemeente gesteld dat woningeigenaren zelfstandig moeten kunnen beslissen. In het addendum bij de warmtevisie is dat ook zo verwoord. Uiteraard kunnen wij niet in de toekomst kijken, maar we zijn ervan overtuigd dat er grenzen zullen zijn aan wat je de bewoners van Nederland kunt aandoen in termen van kosten overlast etc. Onder die druk wordt alles vloeibaar: wie zegt ons niet dat we straks de huizen in Nederland met waterstof kunnen stoken en daarbij gebruik kunnen maken van het bestaande gasnet? Dat is natuurlijk koffiedik kijken maar toch geven we u wel in overweging om nu niet te snel te beslissen. Als 2050 al de datum wordt waarmee heel Nederland aardgasvrij moet worden, dan duurt dat toch nog een kleine 30 jaar. In 30 jaar kan veel gebeuren, kijk maar eens terug wat we 30 jaar geleden nog voor onmogelijk hielden en wat we nu de gewoonste zaak van de wereld vinden.

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande vragen zijn dan kunt u die mailen. Bellen/appen kan ook met Anita de Rijke 06-28803024

Wij wensen u veel wijsheid toe!

Dick van den Brand, van het team Duurzaam Kloosterveen                    

Nieuwsbericht 17-7-2021

Beste Lezer(s),

Vanmiddag is bij alle inwoners van Kloosterveen een brief van de Gemeente Assen bezorgd. In deze brief wordt gesproken over het Addendum. Dit Addendum is afgelopen week door het College van B&W vastgesteld en zal in september door de gemeenteraad besproken worden.

U wordt uitgenodigd door de Gemeente Assen om vragen te stellen over het Addendum in diverse online en fysieke bijeenkomsten. De datums en tijdstippen vindt u in de brief.

In samenspraak met de Gemeente Assen willen wij, namens Duurzaam Kloosterveen, u erop wijzen dat deze bijeenkomsten alleen bedoeld zijn om vragen over het Addendum beantwoord te krijgen. Er zullen geen medewerkers van de Gemeente Assen bij u aan gaan bellen.

Vragen over techniek en/of kosten kunnen op dit moment niet door de Gemeente Assen beantwoord worden. Ten eerste omdat het Addendum nog niet is vastgesteld door de gemeenteraad en ten tweede omdat de techniek en kosten nog verdere uitwerking nodig hebben. Het team van Duurzaam Kloosterveen zal binnenkort op onze site tips geven wat te doen en welke vragen u mogelijk kunt stellen wanneer de Gemeente Assen bij u aanbelt. Nogmaals zover is het nog niet, maar we willen u er graag alvast op voorbereiden.

Duurzaam Kloosterveen zal geen actieve rol hebben tijdens deze meetings vanuit de Gemeente Assen.

Ondertussen is bij een ieder van U wel bekend dat wij open staan voor vragen/suggesties enz. U kunt ons bereiken via mail/app/telefoon.

Groet, namens Duurzaam Kloosterveen,

Anita de Rijke

06-28803024

Nieuwsbericht 14-7-2021

Beste lezer(s),

Gisteren, 13 juli 2021, heeft het College van B&W het Addendum vastgesteld. Het Addendum is, zoals bekend, samen opgesteld met Duurzaam Kloosterveen. De volgende stap is dat het na de zomervakantie aangeboden wordt aan de raad. Ook zij moeten het Addendum eerst nog vaststellen alvorens het echt wordt toegevoegd aan de energietransitie visie warmte. 

Mocht de raad het Addendum ook vaststellen dan zal er een verdiepingsfase komen, waarin ook Duurzaam Kloosterveen actief betrokken zal zijn. Deze verdiepingsfase zal, na akkoord van alle betrokken partijen, uitmonden in een wijk uitvoeringsplan (WUP). Met dit WUP zal er voor onze wijk duidelijkheid komen in mogelijkheden om te verduurzamen en de kosten die daarmee gepaard gaan. Via onze site zullen wij daarover berichten. Kortom, nog veel werk te doen. 

Mede namens het team Duurzaam Kloosterveen wil ik iedereen, binnen en buiten Kloosterveen/Assen, bedanken die ons in de afgelopen periode heeft geholpen. De vele mails, telefoontjes, appjes met daarin vaak heel bruikbare informatie, heeft ons enorm geholpen.  Blijf ons vooral informatie toesturen, op welke manier dan ook. 

De eerste stap is gezet, maar we hebben nog een hele wandeling te gaan…..

Nogmaals dank en een hele fijne vakantie gewenst!!!

Groet,

Anita de Rijke

06-28803024

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/171894/College-akkoord-met-aanpassing-Warmtevisie-Kloosterveen

Nieuwsbericht 29-6-2021

Beste wijkbewoner(s),

In de afgelopen weken hebben wij, Duurzaam Kloosterveen, gesprekken gevoerd met de gemeente Assen over de transitie visie warmte. Het resultaat van deze gesprekken is een addendum: een on-losmakend officieel stuk wat aan de warmte transitie visie zal worden toegevoegd.

Het addendum zal zeer binnenkort ook met de mee-denkgroep besproken worden. Ook is het addendum aangeboden aan het college. Wanneer het college hier haar goedkeuring aan verleend zal het addendum ook nog in de raad aangeboden worden tijdens een raadsvergadering. Gezien het feit dat we al bijna zomervakantie hebben en dat de agenda van de raadsvergadering al een tijd vol staat is de verwachting dat dit na de zomervakantie zal zijn.

Zoals in de inleiding van het addendum te lezen valt zal deze leidend zijn voor de wijk Kloosterveen. Wij, als Duurzaam Kloosterveen, denken dat we met dit addendum een voor de wijk maximaal haalbaar resultaat hebben weten te bewerkstelligen, waar ook onze gesprekspartners (wethouder Dekker,
wethouder Vlieg, dhr. Meijerman en mevr. Barendregt) van de gemeente Assen zich in kunnen vinden. Wij blijven dan wel voor de Gemeente Assen een van de twee wijken waar eerst naar wordt gekeken, maar de bewoners zijn tot niets verplicht: geen dwang dus om aan een warmtepomp te gaan. Het moet haalbaar en betaalbaar zijn. Het addendum gaat in op de techniek, de kosten, 2030, dwang en de betekenis van Kloosterveen als startwijk.

De kosten bij de eventuele aanschaf van een warmtepomp kunnen mogelijk hoger uitvallen dan in eerste instantie (€5000 – €15000) genoemd werd. Hoeveel hoger hangt af van je woning en de aanpassingen die nodig zijn voor zo’n warmtepomp. Denk hierbij aan aanpassingen van vloerverwarming enz. Zeker voor huizen gebouwd voor 2012 moet er gedacht worden aan kosten voor het warmteafgifte systeem die kunnen gaan oplopen. Een berekening voor deze kosten zullen wij binnenkort op onze site plaatsen.

Vanuit Duurzaam Kloosterveen hebben wij ook steeds kenbaar gemaakt dat wanneer je een warmtepomp aanschaft, wij heel graag informatie van je zouden willen ontvangen. Denk hierbij voornamelijk aan de kosten, aanpassingen aan je woning en ook heel graag de energiekosten. Ook zijn we benieuwd naar hoe de warmtepomp bevalt. Uiteraard zullen we alle informatie vertrouwelijk behandelen. Een van de kerntaken die de werkgroep Duurzaam Kloosterveen zich tot doel heeft gesteld is transparantie geven in wat wij doen. Dit alles vanuit een informerende rol namens bewoners uit Kloosterveen. We realiseren ons dat het niet alle bewoners uit Kloosterveen betreft, maar wel een substantiële groep. Voor het vervolg zal Duurzaam Kloosterveen zich blijven inzetten. Informatie verstrekken aan wijkbewoners, gesprekken aangaan met de Gemeente Assen en/of de landelijke politiek. Ook blijven we bij nieuwe ontwikkelingen de pers inlichten. De Gemeente Assen heeft verder beloofd om zich in te zetten dat alle huidige en nog komende opties voor deze warmtetransitie voor de wijkbewoners open gehouden worden. Wij als team Duurzaam Kloosterveen zullen je straks gaan helpen door via onze website de voorliggende keuzes toe te lichten.
Er komt dus een informatief stuk op onze website met als titel: de gemeente benadert mij over de warmtetransitie van mijn woning: wat nu te doen, waar moet ik op letten? We adviseren je om het addendum goed door te lezen!

Zoals aangegeven denken we met dit addendum een goede stap te hebben gezet in het participeren met de Gemeente Assen en het creëren van draagvlak onder de inwoners van Kloosterveen. Het is een unieke situatie dat een vastgestelde visie toch weer terug gaat naar de raad. Voor zover ons bekend is dit nog niet eerder voorgekomen. Het addendum betreft een zorgvuldig democratisch proces waarin geven en nemen een belangrijke rol heeft gespeeld.


Groet,
Anita de Rijke
06-28803024

Nieuwsbericht 6-6-2021

Beste lezer(s),

Afgelopen woensdag hebben wij als team Duurzaam Kloosterveen wederom gepsroken met wethouder Dekker over de warmtetransitievisie. Ook ditmaal nam wethouder Vlieg deel aan het gesprek alsmede ook Geske Barendregt en Wouter Meijerman (voorzitter).

N.a.v de vorige bijeenkomst, j.l. 19-5, heeft ons team de visie op een aantal punten aangepast. We hebben deze aangepaste visie afgelopen vijdag, dus 29-5, per mail naar de bovengenoemde deelnemers gestuurd. In de afgelopen meeting hebben zij aangegeven de herschreven visie wel te hebben gelezen, maar nog geen gelegenheid hebben gehad om hier naar ons toe inhoudelijk op te reageren. Dit zorgde voor enige verwarring en discussie over wat dan de insteek was van de
vergadering. Na overleg hebben we besloten om een aantal kernpunten te bespreken die dan mogelijk in de visie aangepast gaan worden.

Er ontstaat overeenstemming dat de warmtepomp of all-electric oplossing zoals deze voor de wijk Kloosterveen door de gemeente als voorkeursalternatief bedacht was, slechts voor een beperkt aantal woningen (die welke zijn gebouwd na 2012) een mogelijke haalbare oplossing is om van aardgas af te
gaan. De overige (het merendeel) van de woningen van Kloosterveen zijn onder oudere bouwnormen gebouwd en zijn veelal ingericht voor hoge temp. verwarming (HTV). De overstap voor deze woningen naar all electric, wat een lage temp verwarming (LTV) betekent, brengen aanzienlijke afschrijvingen en
verbouwingen met zich mee: een vloerverwarming andere radiatoren ander buizenstelsel aanpassingen voor inbouw van de warmte-unit etc.

We zijn op dit punt een aantal dingen met elkaar overeengekomen:

 • wie naar een all-electric systeem wilt gaan op een vrijwillige basis staat hierin natuurlijk helemaal vrij
 • wiens huis niet geschikt is voor een all-electric systeem hoeft niet hierop over te stappen. B.v woningen die gebouwd zijn voor een hoog temperatuur verwarming.
 • de gemeente zal samen met de bewoner(s) zoeken naar andere uitvoerbare technieken
 • de huiseigenaar bepaalt uiteindelijk zelf of er wordt overgegaan. Verder hebben we de kosten besproken. Het belangrijkste punt hierbij is de veronderstelling van de gemeente Assen (referentie de warmtevisie) dat de kosten bij een overgang naar all-electric tussen de € 5.000 en € 15.000 liggen, terwijl Duurzaam Kloosterveen inmiddels met voorbeelden stelt dat die kosten € 50.000 of nog hoger en zelden lager liggen. De redenen voor een dergelijk groot verschil zijn: De informatie die de gemeente heeft gebruikt gaat vooral uit van de nationale kosten (buiten de voordeur) terwijl de particuliere kosten (achter de voordeur) juist de hoogste kosten voor bewoners meebrengen. De adviseurs van de gemeente hebben gemeend om de kosten uitsluitend te baseren op de aanschaf
  en installatie van de warmtepomp, maar zoals hiervoor al verwoord liggen de hoogste kosten bij de ombouw van het warmtesysteem in huis van HTV naar LTV. Overigens in geen van de bekende cijferinfo wordt rekening gehouden met de kosten als vervroegde afschrijving: noch de kosten, noch de
  milieuconsequenties daarvan in de toch gewenste circulaire economie. Een geheel ander aspect van kosten is de waarde vermindering van de woning als daar een vorm van dwang bij zou bestaan om op dat moment dure aanpassingen in het huis te realiseren als het huis verkocht wordt. Partijen komen t.a.v deze discussie overeen:
 1. Wie bepaalt wat betaalbaar is?
  ◦ De huiseigenaar bepaald zelf wat is betaalbaar. Geen dwang zal worden toegepast om leningen aan te gaan.
  ◦ Het moet woonlasten neutraal zijn, de woning eigenaar bepaalt zelf wat woonlasten neutraal is en kiest zelf om wel of niet over te gaan
 2. Kosten moeten correct worden weergegeven en transparant worden gecommuniceerd.

Vanuit de discussie over kosten wordt het punt aangestipt dat in de warmtevisie Kloosterveen is aangewezen als zogenaamde startwijk. Gemeente Assen licht toe dat dit conform de systematiek gedaan is en ook noodzaak was om ondersteunende gelden voor deze warmtevisie bij het rijk te
verkrijgen. Duurzaam Kloosterveen geeft aan dat focus op de wijk Kloosterveen ook negatieve consequenties voor de bewoners hebben kan, immers het idee is toch dat juist met die wijken “meters” moeten worden gemaakt. Duurzaam Kloosterveen is van mening dat de gemeente Assen veel beter
vanuit de strategie om laag hangend fruit te plukken (lees alle woningeigenaren in heel Assen te bereiken die deze warmtetransitie al voor 2030 een zet willen geven) zou moeten opereren en dus niet alleen naar hun wijk maar vanaf het eerste moment van campagnes etc beter naar heel Assen zou moeten kijken.

Over Kloosterveen als startwijk zal de volgende bespreking nog worden teruggekomen (in het kader van de 2030 discussie). Wel wordt op voorhand door de gemeente Assen toegezegd dat er geen negatieve consequenties bij het label startwijk voor de bewoners zullen zijn. Dat kan door te omschrijven wat een
startwijk wel en niet inhoudt. En dat een startwijk niet betekend dat er extra verplichtingen kunnen worden opgelegd. Tevens wordt er omschreven in de warmte visie dat mocht er een verplichting aan startwijk op landelijk niveau worden opgelegd dat dan het label startwijk van de wijk wordt afgehaald.

Besloten wordt de bespreking te vervolgen op dinsdag 8 juni. Daar komen dat de volgende punten tenminste aan de orde: 2030 en dwang.

Tot zover een samenvatting van onze vergadering van afgelopen woensdagavond. We willen nogmaals benadrukken dat Duurzaam Kloosterveen niet tegen verduurzaming is. We willen daarom ook graag met mensen in contact komen die hun huis willen verduurzamen of er op dit moment mee bezig zijn. Graag horen/lezen we jullie bevindingen. Uiteraard zal dat, indien gewenst, door mij volledig vertrouwelijk behandeld worden en bij doorzetting naar het team van Duurzaam Kloosterveen zal ik dan ook je gegevens onleesbaar maken.

Verder heeft heel Kloosterveen in de afgelopen periode en flyer van Duurzaam Kloosterveen in de brievenbus gekregen. Hierbij zou ik alle bezorgers ontzettend willen bedanken voor de moeite: Didi, Yorn, Reina, Minne, Nadine, Mart & Jolanda, Dick & Marjanne, Bianca, Tamara & Yenthe, Joel, Marco, Lisanne, Rosalie, Shanique, Fabienne, Nicki, Chris en de mensen van de Kloosterhaven jullie zijn toppers!!!

Het is er nog niet eerder van gekomen, maar er is nog een wijkbewoner die we ontzettend bedanken voor het werk wat hij heeft gedaan. Cornè bedankt voor het ontwerpen van het logo van Duurzaam Kloosterveen!!!

Groet,
Anita de Rijke
06-28803024

Nieuwsbericht 12-5-2021

Beste Lezer(s),

De meivakantie is voorbij, maar dat betekent niet dat Duurzaam Kloosterveen heeft stilgezeten de afgelopen twee weken.In die periode is er weer veel gebeurd. Daarom even weer deze update.Zoals misschien bekend is heeft het college van B&W een periode van bezinning aangekondigd dat afgelopen dinsdag is afgelopen.Er heeft nog geen gesprek plaatsgevonden met mevr. Inge Albregtse en/of mevr. Dekker. Ook het gesprek met de firma Tauw, wat door de gemeente georganiseerd zou worden, heeft (nog) niet plaatsgevonden. Als team zijn we druk in mailgesprek met de gemeente om dit toch op korte termijn te laten plaatsvinden.


De brief die wij naar de tweede kamer hebben gestuurd is niet onopgemerkt gebleven voor de landelijke media. Hiervan is het artikel in de Telegraaf een voorbeeld. Dit artikel kun je vinden op onze site onder “persberichten en nieuws” .

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een stuk van ons teamlid, Hans Bout. Hij zal duidelijk uitleggen wat de voor/-nadelen zijn van een warmtepomp, zonnepanelen, infrarood panelen enz.Dit stuk zullen wij vandaag of in de komende dagen op onze website plaatsen.

In de week van 21 april jl. zijn er twee online energiecafe meetings geweest voor inwoners van Kloosterveen. Een verslag van deze sessies die door de gemeente zou worden toegestuurd aan alle deelnemers, laat op zich wachten. Op 4 mei jl. is er een mail geweest van de gemeente met de mededeling dat het verslag op zich laat wachten vanwege privé omstandigheden. Wij hebben vandaag een mail gestuurd met de vraag wanneer we het verslag kunnen verwachten.Verder zijn we aanwezig geweest bij de RES meeting (online). Een visie daarop zal ook zeer binnenkort geplaatst worden.


We hebben toch het gevoel dat we nog niet iedereen in Kloosterveen hebben kunnen bereiken. Daarom zullen wij binnenkort een flyer uitbrengen in samenwerking met De Kloosterhaven.Voor de verspreiding ervan zijn we op zoek naar vrijwilligers. Je kunt je bij mij aanmelden!

Groet,

Anita de Rijke

06-28803024

Nieuwsbericht 25-4-2021

Beste lezer(s), 

Welkom bij de allereerste update van het team Duurzaam Kloosterveen via onze website. 

In de afgelopen week is er weer veel gebeurd en we vinden het erg belangrijk om jullie op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen rondom de warmtevisie van de gemeente Assen. Om te beginnen zijn er een tweetal online sessies geweest met wijkbewoners van Kloosterveen en een delegatie vanuit de gemeente Assen. Deze sessies zijn voortgekomen uit de brief die we allemaal 31-3 jl. via de post hebben ontvangen. De gemeente heeft een projectleider/kwartiermaker aangesteld, mevr. Inge Albregtse. Zij heeft onder andere de opdracht gekregen om de ontwikkeling van het wijkuitvoeringsplan voor de wijk Kloosterveen te gaan begeleiden. 

Zowel in de eerste sessie, afgelopen maandagavond, als tijdens de tweede sessie, afgelopen woensdagmiddag, bleek al gauw dat van een wijkuitvoeringsplan nog geen sprake kan zijn. Dit vanwege de onrust die er heerst in de wijk betreffende de inhoud van de warmtevisie. Denk hierbij aan: voor 2030 aardgasvrij middels een all-electric systeem, Kloosterveen als proeftuin of zoals we begrepen hebben startwijk en de term doorzettingsmacht. Als team Duurzaam Kloosterveen zijn wij in beide sessies vertegenwoordigd geweest en hebben in beide sessies diverse wijkgenoten aan het woord gehoord die deze zaken, samen met ons, aan de orde hebben gesteld. Mevr. Albregtse heeft toegezegd begin volgende week alle aanwezigen een verslag toe te sturen. Hierop is reactie/inspraak mogelijk. Na de eventuele verwerking van de reacties zal het verslag ook naar de wethouder gaan en volgt er een uitnodiging voor een volgende online meeting samen met wethouder Dekker. 

Mevr. Albregtse heeft aangegeven met het team Duurzaam Kloosterveen in gesprek te willen en uiteraard zullen we daaraan mee werken. 

We hebben begrepen dat bezwaarschriften, die ingestuurd zijn door wijkbewoners, niet ontvankelijk zijn verklaard door de gemeente Assen. Wij betreuren dit. Wat van belang is bij het insturen van een bezwaarschrift is het volgende: Heb je het bezwaarschrift tijdig ingestuurd? Ben je belanghebbende? En maak je bezwaar tegen een besluit wat ook vatbaar is voor bezwaar en beroep? Wellicht zorgt een toevoeging van voornoemde punten alsnog voor een behandeling. 

Afgelopen dinsdag (20-04-21)hebben Dick van den Brand en ik een gesprek gehad met Edwin Timmer, journalist van de Telegraaf. Hij heeft de afgelopen periode zich verdiept in de energietransitie in Nederland en heeft zich zeer geïnteresseerd getoond in Kloosterveen. Er zal aankomende week een stuk verschijnen in de Telegraaf.  

Het team Duurzaam Kloosterveen heeft om een gesprek gevraagd met de firma Tauw. De firma Tauw heeft de gemeente Assen bijgestaan in het opstellen van de wijkvisie. Wij hebben als werkgroep Duurzaam Kloosterveen vragen die we graag beantwoord willen hebben. Vanuit de gemeente zal mevr. Barendregt het gesprek organiseren. We gaan ervan uit dat dit op korte termijn zal kunnen plaatsvinden en we zullen de uitkomsten hiervan met jullie delen. 

Ook zijn we via juridische kanalen het een en ander aan het uitzoeken of beter gezegd dat wordt voor ons gedaan. Wanneer er op dit gebied iets te melden is dan zullen we ook dat uiteraard doen. Er zijn vragen binnengekomen over financiële middelen voor Duurzaam Kloosterveen. Op dit moment hebben we nog geen budget nodig. Het werk wat wij doen en wat er door andere deskundigen op dit moment wordt gedaan is geheel kosteloos. Mocht het in de toekomst anders worden dan zullen we dat laten weten. 

Tenslotte kan het je bijna niet ontgaan zijn dat we afgelopen vrijdag een brief hebben gestuurd naar het College van B&W, raadsleden, fractievoorzitters en de pers. We wachten op reactie van de wethouder.

Alle reacties mogen naar ons mailadres: duurzaamkloosterveen@gmail.com  

Groet, Anita de Rijke 

Team Duurzaam Kloosterveen 

06-28803024