De hoge prijzen van gas (en elektriciteit) en verduurzamen

In de afgelopen periode kunnen we er niet omheen: de torenhoge gas en elektriciteitsprijzen. Er wordt veelal alleen gesproken over de gasprijzen, maar de prijzen van elektriciteit stijgen net zo hard. Tijd dus voor ons als werkgroep om enige misverstanden die hierdoor mogelijk ontstaan zijn te verduidelijken.

We zetten dit stukje op de site, omdat we in de wandelgangen merken dat vanwege die prijzen ook iedereen extra aandacht heeft over te nemen maatregelen aan de verduurzaming van de woning.

Er bestaan ook misverstanden die we willen wegnemen.

In dit stuk gaan we uit van de situatie dat u uw huis met aardgas verwarmt.  

Allereerst: dat verwarmen van het huis is de grootste energie-op-eter. Dat betekent dat de maatregelen die u neemt: van isoleren tot het goed opletten dat de verwarming alleen aanstaat in ruimten die u gebruikt, direct van grote invloed zal kunnen zijn op uw gasrekening. 

Het aanschaffen van een hybride warmtepomp valt welllicht te overwegen, maar zo’n ding is duur. Zeg: geplaatst en al € 6500  waar u dan weer wel een bijdrage van het rijk vanaf mag trekken: u kunt zo’n € 2500 terugvragen. Let op: mogelijk worden voor die subsidie twee substantiële aanpassingen gevraagd; bijvoorbeeld zo’n pomp en zonnepanelen! Netto betaalt u dus € 4000. Dat moet u gaan terugverdienen met een lagere gasrekening en daar willen we met nadruk toch een misverstand benoemen: de aardgasrekening gaat omlaag maar de elektriciteitsrekening gaat omhoog. Een rekenvoorbeeld: 1200 m3 gasverbruik wordt met zo’n hybride pomp ongeveer 700m3. U mag echter verwachten dat u daardoor 2000 KWh extra elektriciteit gaat gebruiken. Nu is er een soort vaste verhouding tussen de gasprijs per m3 en de elektriciteitsprijs per KWh. Een m3 gas is 4,5 maal zo duur als een 1KWh. Als we dat in ons voorbeeld meenemen, dan is de netto besparing bij een prijs van €0,25 per KWH ongeveer € 300 en bij € 0,50  per KWH € 600. 

Uw rekening is gebaseerd op het contract met uw energieleverancier: mensen die een contract hebben dat vorig jaar september is afgesloten, kijken in dit voorbeeld naar een prijs van € 0,25 per KWH maar moet u nu een contract (veelal flex-contract) afsluiten, dat is € 0,50 per KWH geen uitzondering. In het ene geval is deze bijgeplaatste hybride warmtepomp in 13 jaar terugverdiend, in het andere geval in 6,5 jaar. Bedenk wel dat de pomp onderhoud nodig heeft en kijken we over een periode van 10 jaar dan is hij (de buitenunit) wel aan vervanging toe. 

Nu hebben we het nog niet gehad over zonnepanelen. Over de aanschaf van zonnepanelen en de kansen en valkuilen daarbij zullen we een apart artikel schrijven. Hier voor ons voorbeeld met de warmtepomp zal duidelijk zijn dat zonnepanelen de elektriciteitsrekening, dus ook het verbruik van die warmtepomp gaan verlagen. Aan die panelen plaatsen hangt natuurlijk ook weer een prijskaartje.  Bedenk ook dat dit wat kort door de bocht is: het heeft zeker zin om ook ons artikel over zonnepanelen te lezen                 

Het kan zijn dat niet alleen uw lasten maar ook uw milieubewustzijn een rol spelen om een hybridepomp te overwegen. Daarover willen we toch ook een misverstand benoemen: aardgas geeft door verbranding inderdaad CO2 emissie. Kolen zelfs het dubbele, nog niet eens te praten over bruinkool waar onze oosterburen nog mee stoken. Onze elektriciteit wordt opgewekt door talloze centrales. Ze zijn verbonden in een internationaal koppelnet. Uw elektriciteit wordt opgewekt uit een mix van al die (soms zelfs heel vieze) brandstofvormen en helaas is het rendement (de effectief te gebruiken stroom) ook nog eens laag: zo’n 60%. Als je het zo bekijkt dan bent u met die warmtepomp geen tot helemaal geen CO2 aan het besparen. Uw eigen gasketel heeft namelijk makkelijk een rendement van 90%. Misschien denkt u: ja, maar ik heb toch een contract voor groene stroom. Ook hier is sprake van een misverstand. Hiervoor heb ik beschreven welke stroom bij u binnenkomt maar op papier kopen leveranciers tot zelfs in Skandinavie het predicaat groene stroom. Dat wordt vervolgens ook aan u verkocht. Deze markt zorgt wel voor de incentive om zoveel als mogelijk groene stroom te gaan opwekken maar het zal nog jaren duren voordat de elektriciteitsmix die uw huis binnen komt, geheel vrij is van CO2 emissie.           

Bewust hebben we hier niet de situatie uitgewerkt dat u helemaal van het aardgas af gaat met een all electric oplossing dus een heel wat flinkere warmtepomp. Daar komt namelijk veel meer bij kijken, zoals u ook elders op onze site kunt lezen.  

Toch nog wat woorden over het beperken van elektriciteitsgebruik. 

Het overgaan op led-lampen heeft direct zin. Ook bij de aankoop van een koelkast, een tv en een stofzuiger is er winst te behalen. Let op het verbruik. Voorbeeld: een stofzuiger van voor 2017 kan 2000 watt zijn. Na 2017 is dat sterk gereduceerd tot zeg 750 watt. Naast het vermogen (die watts) telt evenzeer de gebruiksduur (in uren, over het jaar). Die stofzuiger wordt bijvoorbeeld elke week gebruikt en al die uurtjes bij elkaar tellen op tot een verbruik van ca 150 KWH. Door de aankoop van een nieuwe is door het veel lagere vermogen dit terug te brengen tot 50 KWh. Met de huidige energieprijzen van € 0,50 per KWH heb je een nieuwe stofzuiger er dan in zo’n 3-4 jaar al uit!  

Een doorsnee huishouden heeft nogal wat apparatuur die stand-by staat, er draait een ventilator voor het ventilatiesysteem, de beltrafo, opladers van iPads telefoons etc..,. uit eigen ervaring kan dat betekenen dat constant dus dag en nacht er 150 watt gevraagd wordt. Omgerekend over ruim 8000 uur per jaar betekent deze “stille consumptie” al een verbruik van meer dan 1000 kWh! Niet zelden zijn deze vele kleintjes de grootste energie gebruikers op de jaarrekening.

Dick van den Brand