Duurzaam Kloosterveen onder voorwaarden voorstander van hybride warmtepomp

Op 17 mei 2022 heeft minister Hugo de Jonge aangekondigd dat het vanaf 2026 de standaard moet worden om bij vervanging van de CV een hybride warmtepomp te installeren.

Duurzaam Kloosterveen is van mening dat, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, hybride warmtepompen een werkbare oplossing kunnen zijn voor de energietransitie in de wijk Kloosterveen.

Veel bewoners zijn bereid om stappen te maken in de energietransitie, mits het haalbaar en betaalbaar is en een betrouwbare en comfortabele oplossing biedt voor de verwarming van hun woning en tapwater.

Met de keuze voor een hybride warmtepomp blijft het mogelijk om in combinatie met de CV met een hoge temperatuur warmteafgifte (radiatoren) systeem te werken. Daarmee kunnen veel dure en  onnodige aanpassingen aan de woningen worden vermeden. Met gas kan worden bijgestookt wanneer het nodig is. Bewoners die een stap verder kunnen en willen gaan door bijvoorbeeld vloerverwarming aan te leggen om de bijstook te verminderen of met een all-ellectric warmtepomp helemaal van het gas af te gaan kunnen dat natuurlijk op eigen initiatief ook doen.

In Kloosterveen staan 4000 woningen. Gemiddeld gaat een CV 15 jaar mee. Dat betekent dat er gemiddeld z’n 270 woningen per jaar op een hybride warmtepomp zullen moeten overstappen. Dat lijkt uitvoerbaar, mits de huidige wachttijden worden opgelost. De belofte van Hugo de Jonge  en de installatie branche is dat de tekorten aan warmtepompen en monteurs vanaf 2026 opgelost zijn. Ook belooft de branche dat hybride warmtepompen goedkoper gaan worden. De tijd zal leren of deze beloften ook worden waargemaakt. Daarmee staat of valt ook het succes van deze aanpak.

Duurzaam Kloosterveen heeft altijd gezegd dat er geen dwang moet zijn en dat de bewoner moet bepalen welke maatregelen genomen worden. Wij zijn nog steeds geen voorstander van de dwang die het plan van Hugo de Jonge mee kan brengen, maar we denken wel dat een geleidelijke overgang op hybride warmtepompen een werkbare oplossing kan zijn voor Kloosterveen. Hiervoor zijn wel een aantal voorwaarden die van belang zijn:

  1. Bewoners bepalen zelf wanneer hun CV aan vervanging toe is en welke type (hybride) warmtepomp systeem ze willen. Geen dwang!
  2. Kosten van warmtepompen moeten dalen en wachtlijsten verdwijnen. De minister en de installateurs moeten hun belofte waarmaken!
  3. Subsidie en leen opties tegen lage rente moeten beschikbaar blijven. Betaalbaar voor iedereen!
  4. Het gasnet blijft beschikbaar. Dat is een vereiste voor een hybride systeem. Op lange termijn blijft zo overstappen op waterstof of biogas ook een optie.
  5. Airco’s die ook kunnen verwarmen zijn ook hybride systemen en daarmee ook een goede oplossing die niet uitgesloten mag worden. Bewoners die al verwarmen via de airco moeten niet gedwongen worden ook nog een hybride warmtepomp te installeren.
  6. Een boilervat voor warm tapwater moet niet verplicht worden. Hier is in veel woningen geen ruimte voor en dit onderdeel is ook relatief duur terwijl het gasverbruik voor tapwater beperkt is.
  7. De gemeente en Enexis moeten op buurtniveau duidelijk maken of het elektriciteitsnet de extra belasting aan kan. Hierbij moet ook gekeken worden naar de belasting van het groeiend aantal zonnepanelen en elektrische auto’s. Waar nodig wordt het elektriciteitsnet op tijd verzwaard.
  8. De gemeente neemt maatregelen om geluidsoverlast van de buiten-units te voorkomen en gaat ook toezien op de geluidsbelasting. Bij overschrijding van geluidsnormen (bijvoorbeeld door slecht onderhoud aan de buitenunit) moet gehandhaafd worden.
  9. Wachttijden voor warmtepompen moeten opgelost worden, zeker in de winter. Als een CV in de winter kapot gaat moet het mogelijk blijven snel een vervangende CV te installeren. Weken of maanden in de kou wachten op een warmtepomp is niet acceptabel.
  10. Last but not least. Veel hangt af van de normering van hybride warmtepompen die door het Rijk wordt voorbereidt. Deze normering zou nadrukkelijk rekening moeten houden met de totale kosten van alle aanpassingen in de woning (isolatie, warmteafgifte systeem en (hybride) warmtepomp). All-electric is voor veel woningen veel duurder dan een hybride oplossing. Deze normering mag er niet toe leiden dat voor Kloosterveen all-ellectric pompen verplicht worden gesteld of dure hybride systemen. Bewoners moeten voor de hybride kunnen kiezen die het beste bij hun woning en energieverbruik past.

Als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan dan ziet Duurzaam Kloosterveen het als werkbaar om de energietransitie voor de wijk Kloosterveen samen met bewoners, de gemeente en Enexis vorm te gaan geven op basis van een geleidelijke overgang op hybride warmtepompen.

Namens de werkgroep Duurzaam Kloosterveen.

1 juni 2022