Dwang?

In de media heeft u waarschijnlijk onze discussie over dwang om van het gas af te gaan, meegekregen. We sorteren daarbij voor op nog komende wetgeving die deze dwang zal gaan regelen. Dat heet de zogenaamde doorzettingsmacht. De bedoeling van deze wetgeving is om de gemeenten een instrument te geven om burgers te dwingen van het aardgasnet af te gaan.

Van dwang is nu nog geen sprake (in de huidige regelgeving is dat momenteel geborgd). Maar het college sorteert hier wel op voor door het te vermelden in de kanttekeningen bij de warmtevisie, die in de raad 11 en 18 maart 2021 is besproken.

Onze zorg betreft hoe deze dwang in de nabije toekomst geregeld gaat worden. We lezen namelijk in officiële stukken dat de G40 Steden netwerk, ook wel de G40 genoemd vragen om wetgeving die dwarsliggende wijken dwingt van het gas af te gaan. Wethouder Dekker is voorzitter van de G40. Op 10 maart in het Energie Café voor de wijk Kloosterveen wordt eveneens expliciet door de wethouder benoemd, dwang te gaan inzetten bij de wijk gewijze aanpak. Met als argument dat we anders de doelen uit het klimaat akkoord niet halen. Opmerkelijk hierbij is ook dat een amendement van de oppositiepartijen waarmee de angel voortijdig uit oa. deze discussie gehaald zou zijn, het in de raadsvergadering van de 11e maart niet gehaald heeft. 

Bronnen:

Wij hebben naar aanleiding van onze zorg hierover een brief verstuurd naar de wethouder en cc aan de gemeenteraad, en vragen daarin expliciet om een standpunt over deze kwestie. In de lokale media vernemen wij inmiddels dat de wethouder aangeeft dat het verkeerd wordt begrepen en de dwangwet alleen maar bedoeld is voor bijvoorbeeld enkele dwarsliggende bewoners die niet willen worden aangesloten op een warmtenet. Deze visie komt trouwens beter overeen met het idee hierover van minister Ollongren. Zie ook de brief van minister Ollongen van 13 april jl. 

Onze zorg vooralsnog is de intentie die de gemeenten lijken te hebben en dat er ruimte wordt gezocht om een aanwijzing te kunnen geven aan wijken. Hierover hebben wij aan de vaste commissies van EZK en BZK een brief gestuurd, waarin we op grond van onze ervaringen oproepen zeer zorgvuldig te zijn met het formuleren van waar en wanneer die dwang van toepassing zou mogen zijn. De gemeente, zegt inmiddels wat anders dan dat de G40 heeft gevraagd.

Als wijk maken we ons zorgen van wat het betekent om aangewezen te zijn als proef/start wijk op de langere termijn. We zien in de visie, stukken van de gemeente en in conversaties, een onderschatting van de kosten en mogelijkheden om haalbaar/betaalbaar van het gas af te gaan. Als we nu niet ingrijpen, dan voorzien we mogelijke problemen in de toekomst als er te weinig voortgang wordt geboekt voor 2030.

De noodzaak om te reduceren in CO2 uitstoot ondersteunen wij overigens.  Laten we ons daarbij richten op het zo efficient mogelijk reduceren van die uitstoot. En met “ons” bedoelen we Gemeente, Provincie, Landelijk en natuurlijk onze wijk!