Energie kosten warmtepomp

In deze Exel sheet wordt uitgerekend wat de effecten zijn van de ombouw van een CV ketel naar een warmtepomp. Om met deze sheet te kunnen werken, hoef u geen natuurkundige te zijn, maar u moet wel de basis handelingen in Exel kunnen uitvoeren. Als gebruiker dient u uw gegevens in de gekleurde cellen in te vullen. De berekeningen worden op de achtergrond uitgevoerd en de resultaten worden dan direct in de sheet weergegeven.

Handleiding Rekensheet:

 • In rijen 5 en 6 kan u in de roze cellen invullen wat u nu aan gas en elektra verbruikt.
 • In rijen 8 t/m 15 kan u in de blauwe cellen invullen wat nu de vastrechtkosten voor gas en elektra zijn.
 • In rij 17 kan u in de gele cel invullen met hoeveel personen u in het huis woont.
  • Het aantal personen in huis wordt gebruikt om het gemiddelde warm water gebruik te bepalen.
  • Het opwekken van warm water kost nu eenmaal ook energie.
 • In rij 19 kunt u selecteren of u elektrisch kookt of op gas.
  • Deze input wordt gebruikte om te bepalen hoeveel energie wordt gebruikt voor verwarming en hoeveel energie voor koken.
 • In rij 21 kunt u in de roze cel ingeven wat voor rendement de warmte pomp zal krijgen.
  • Een warmte pomp verwarmt u huis met een rendement dat boven de 100% kan liggen.
 • In rij 25 kunt u kiezen hoe u straks het warme water ( tapwater) gaat verwarmen.
  • De laagste investeringskosten zijn om het tapwater op te warmen via een eenvoudige elektrische boiler.  Maar dat geeft een nog hogere maandelijkse stroomrekening, dus daar wordt meestal niet voor gekozen.
  • Meestal wordt het tapwater via de warmtepomp opgewarmd en dan opgeslagen in een boilervat.   Dat is duurder in investering, maar geeft een lager stroomverbruik dan met de eenvoudige elektrische boiler.
  • In de berekeningen voor de energie verbruiken wordt er al rekening mee gehouden dat er extra energie nodig is om het water verder te verwarmen om legionella te voorkomen.
 • In rijen 29 t/m 35 wordt aangegeven wat met een warmte pomp het nieuwe energie verbruik wordt.
  • Het nieuwe energie verbruik wordt berekend voor de situatie als u verder niks aan uw huis zou doen.  De woning is dan enkel geschikt gemaakt voor een warmtepomp.
  • Het isoleren van uw huis, of plaatsen van zonnepanelen, moet u zien als apart projecten. Mocht de verplichting zijn om van het gas te gaan dan is het wel een noodzaak, maar geen verplichting.
 • In rijen 39 en 40 wordt dan aangegeven of u uw investering van een warmtepomp ombouw ooit gaat terug verdienen.
 • In de groene cellen in rijen 49 en 54 kunt u selecteren hoe uw huidige stroom en toekomstige gemaakt wordt.
  • U kunt dan kiezen uit verschillende opties: gas, kolen, wind, zonnestroom  enz.
  • In de praktijk zal de stroom een mix zijn van die verschillende energiebronnen.   
   • Het doel van deze optie is het vergelijken van scenario’s.
 • In rijen 57 en 58 aangegeven hoeveel CO2 er vrij gaat komen.
  • Met een warmtepomp krijgt u soms juist meer COdan met een normale gasgestookte ketel.
  • Een elektriciteitscentrale heeft een veel lager rendement dan een moderne gasgestookte CV ketel.    
   • In deze berekeningen wordt de CO2 productie van biogas ook genoemd. 
   • Op het ogenblik wordt deze CO2 nu om politieke redenen vaak nog niet meegeteld bij de CO2 emissie, maar we gaan er vanuit dat deze CO2 in de toekomst ook meegeteld zal gaan worden.   Daarom wordt deze CO2 hier apart genoemd.
 • In de sheet staat alles ingegeven voor de situatie van een van de leden van Duurzaam Kloosterveen.
  • Na de ombouw naar een warmtepomp zal er met een goed geïsoleerde woning € 310,- extra aan energie betalen   (Uitgaande van geen prijsveranderingen)
  • Aan CO2 zal er 2.000 kg extra worden geproduceerd.  Deze CO2 is afkomstig van de elektriciteitscentrale.
 • De sheet is ook geschikt om te kijken wat er gebeurt als de gas en elektriciteitsprijzen gaan veranderen. 
  • U kunt dan zien wanneer het rendabel wordt om over te gaan op een warmte pomp systeem.
  • In dat geval hoeft u alleen maar uw verbruiken te laten staan en in rijen 8 en 9 de nieuwe prijzen voor gas en elektriciteit in te vullen.   U kunt dan zien hoe ver de prijzen moeten stijgen voordat de warmtepomp ooit rendabel gaat worden.
  • In rijen 34 t/m 40 wordt dan aangegeven of de warmtepomp bij die hogere prijzen misschien ooit nog eens rendabel gaat worden. 
 • In de sheet staat alles ingegeven voor de situatie van een van de leden van Duurzaam Kloosterveen.
  • Na de ombouw naar een warmtepomp zal u met een goed geïsoleerde woning € 550    ….  € 850 minder aan energie hoeven te betalen   (Uitgaande van de huidige hoge gasprijzen )
  • Als we uitgaan van de huidige gasgestookte elektriciteitscentrales zal er 35  …. 350 kg extra CO2 worden geproduceerd. 
  • De CO2 is dan afkomstig van de elektriciteitscentrale en niet meer vanuit uw eigen CV ketel.
 • De sheet is ook geschikt om te kijken wat er gebeurt als de gas en elektriciteitsprijzen gaan veranderen. 
  • U kunt dan zien wanneer het rendabel wordt om over te gaan op een warmte pomp systeem.
  • In dat geval hoeft u alleen maar uw verbruiken te laten staan en in rijen 8 en 9 de nieuwe prijzen voor gas en elektriciteit in te vullen.   U kunt dan zien hoe ver de prijzen moeten stijgen voordat de warmtepomp ooit rendabel gaat worden.
  • In rijen 34 t/m 40 wordt dan aangegeven of de warmtepomp bij die hogere prijzen rendabel gaat worden. 
 • Zonnepanelen ?
  • In deze sheet staat niks over zonnepanelen.
  • Zonnepanelen zijn een apart verhaal. Hiermee kunt u uw elektriciteitsrekening inderdaad verlagen. Maar daar staat weer een extra investering tegenover.
  • Bedenk met een besluit over zonnepanelen wel dat u nu nog even veel terug krijgt voor uw zelfopgewekte stroom als dat u moet betalen voor de ingekochte stroom. Dat heet de salderingsregeling. Dat gaat in de nabije toekomst veranderen. De salderingsregeling wordt afgebouwd. U krijgt dan veel minder terug voor uw zelfgemaakte stroom. Daar is in de berekeningen geen rekening mee gehouden.
 • De berekeningen:
  • Uiteraard willen wij de werking en achtergrond van de berekeningen met geïnteresseerden doornemen.
  • Opmerkingen en/of toevoegingen over de werking van de sheet, horen wij graag

§  Disclaimer:

 • De berekeningen zijn naar beste eer en geweten opgezet. Rekening houdende met zoveel mogelijk parameters.
 • Aan de uitkomsten van deze berekeningen kunnen geen rechten aan worden verleend.