Ombouw kosten

Handleiding ombouw kosten:

Met deze Exel sheet kan een inschatting gemaakt worden van de ombouwkosten naar een klimaat neutraal verwarmingssysteem. Het is de bedoeling dat u de sheet download en dan vanuit Exel opent.

De bedragen die in de sheet worden genoemd zijn niet meer dan inschattingen voor verschillende woningen. Voor de exacte bedragen voor uw specifieke woning zult u een offerte door een aannemer moeten laten opstellen.  Deze sheet is bedoeld om in inschatting te gaan maken van de kosten van een ombouw. In deze sheet worden alleen de bedragen berekend voor de ombouw  ( Inclusief BTW ).

In de sheet worden een aantal vragen gesteld over uw woning, in de groene cellen kunt u daarbij de antwoorden selecteren. In de gele cellen kunt u de oppervlaktes geven van de verschillende woonlagen van uw woning of het percentage dat u wilt reserveren voor onvoorzien. Met een dergelijk groot project zijn er altijd onvoorziene kosten.

Een complete break-down van kosten wordt gegeven, waarbij u zelf kan kiezen welke kosten u wel of niet wilt meenemen. Wel willen wij u adviseren om kosten die u niet meeneemt wel te reserveren als mogelijke uitgaven die toch noodzakelijk kunnen zijn. Een voorbeeld zijn de radiatoren. In sommige gevallen lijkt het alsof u uit kan met de bestaande radiatoren, maar kan later blijken dat u toch onvoldoende capaciteit heeft.

Als u een inschatting wilt hebben van de maandelijkse energiebedragen voor en na de ombouw dan moet u daarvoor onze sheet met energiekosten gebruiken. 

Succes met het gebruik van deze sheet en als u hierover vragen of opmerkingen heeft kunt u daarvoor terecht bij de werkgroep Duurzaam Kloosterveen.