Energie kosten tijdens de energie crisis

*update 18-10-2021*

Hoera de belasting op energie gaat omlaag. Wat betekent dit voor de warmtepomp?

Op 15 oktober heeft het kabinet aangekondigd de belasting op energie te verlagen om de hoge gas en stroom prijzen deels te compenseren. Wat betekent dit voor de warmtepomp in Kloosterveen?

Wat heeft de regering besloten?

De belasting op stroom gaat per 1 januari 2022 met 8.4 cent per kWh omlaag. Daarnaast gaat ook de teruggave per elektriciteitsaansluiting met 230 euro per jaar omhoog. Voor een huishouden met een gemiddeld verbruik van 3000 kWh per jaar betekent dit dus een verlaging van de belasting op de energie rekening in 2022 met 482 euro per jaar.

Er zijn wel een paar opmerkingen te maken.

De belastingverlaging is helaas eenmalig

De regering heeft eenmalig geld gereserveerd voor 2022. Vanaf 2023 gaat de belasting op stroom dus weer gewoon omhoog . Omdat een warmtepomp een lange termijn investering is, verandert er dus eigenlijk niks aan de keuze afweging tussen verwarmen op gas of op elektriciteit met een warmtepomp.

Huizen met zonnepanelen profiteren minder in 2022

Omdat de regering heeft gekozen de belasting op stroom te verlagen, hebben huizen die hun stroom zelf opwekken dus minder voordeel in 2022.  Als je alle stroom zelf opwekt is de belastingkorting maar 230 euro.

Huizen met een warmtepomp profiteren meer in 2022

Een huis dat in plaats van een CV met een gemiddeld jaarlijks gasverbruik van 1500 m3 gas een warmtepomp met een COP van 4 heeft geïnstalleerd, heeft een hoger stroomverbruik en daarmee een hogere belastingkorting van in totaal 789 euro in 2022.

Behalve natuurlijk als je naast de warmtepomp ook zonnepanelen hebt. In dat geval is het voordeel kleiner, omdat je een deel van de stroom zelf opwekt en dus ook niet profiteert van de korting op de stroombelasting. 

Uw energie rekening gaat nog steeds omhoog

Het is natuurlijk mooi dat de belasting op energie omlaag gaat, maar de huidige gasprijs en stroom prijs zijn nog steeds veel hoger dan een jaar geleden. De belastingkorting compenseert lang niet de prijsverhoging. 

In ons artikel van 3 oktober hebben we berekend dat een huishouden die een 1 jaar vast contract afsloot in oktober 2021 ongeveer 1000 euro duurder uit was ten opzicht van maart 2020. Inmiddels zijn de prijzen nog verder gestegen en gaat het om een stijging van meer dan 1500 per jaar.

De belastingkorting compenseert daar dus gemiddeld maar 482 euro van. Per saldo wordt energie dus nog steeds veel duurder.

Er komt ook extra geld voor isoleren

Het enige dat op korte termijn echt aantrekkelijker is geworden is isoleren. Hoe minder energie u verbruikt hoe beter.  Isoleren kost ook geld dus ook hiervoor blijft het belangrijk een kosten baten analyse te doen. De regering maakt ook 150 miljoen extra budget beschikbaar voor isoleren. Het is nog niet duidelijk hoe dat verdeeld gaat worden dus dat is nog even afwachten. Dat lijkt misschien veel geld maar met 8 miljoen huishoudens in Nederland is dat minder dan 20 euro per huishouden.

Kan ik nu beter een elektrische kachel gebruiken en de CV laag zetten?

Nee. Ook met de verlaging van de belasting op stroom kost gas nog steeds maar ongeveer de helft van wat stroom kost per kWh. Als u met een elektrische kachel verwarmt en de gasgestookte CV uitzet dan bent u nog steeds duurder uit.

Sigaar uit eigen doos

En als u nu echt wilt snappen wat er aan de hand is, dan is het ook goed om te beseffen dat dit ook een beetje een sigaar uit eigen doos is. Op gas en stroom wordt 21% BTW geheven. Door de hogere prijzen krijgt de overheid ook meer BTW inkomsten. Daarnaast wordt energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE) geheven. Deze tarieven zijn voor gas in 2022 verhoogd en voor stroom een beetje verlaagd. Een deel van deze belastingen wordt weer teruggegeven door de vaste vermindering energiebelasting per aansluiting.

Op basis van de prijzen die in maart 2021 golden zou de overheid over het jaar 2022 ongeveer 865 euro belasting (EB & ODE & BTW)  per huishouden heffen op de energierekening. Op basis van de hogere gas en stroom prijzen in November 2021 en de verhoging van de belastingtarieven voor 2022 zou dat gaan stijgen naar 1160 euro. Daarvan geeft de overheid door de nieuwe korting 482 euro terug, waardoor de totale belasting nog 678 per huishouden is. Let op we betalen dus nog steeds 678 euro belasting per jaar op de energierekening en deze nieuwe korting kost de overheid dus geen 482 euro maar slechts 187 euro (865-678=187).  Je zou dus kunnen zeggen dat dit voor meer dan de helft een sigaar uit eigen doos is.

Conclusie

Wat betekent deze aanpassing nu echt voor de transitie in Kloosterveen?. Het is duidelijk dat de overheid isoleren wil aanmoedigen en gas duurder wil maken. Maar doordat de belastingkorting alleen in 2022 van toepassing is de conclusie dat het voor de keuze van de warmtepomp die meer dan 20 jaar mee moet gaan voorlopig nauwelijks verschil maakt. Isoleren wordt door de hoge gasprijzen wel aantrekkelijker, zeker als dat nog deze winter kan.

*3-10-2021*

Hoge gasprijzen en de warmtepomp

De laatste dagen zijn er veel berichten in de krant dat de gasprijs erg aan het stijgen is. Dat is inderdaad het geval. De aardgas prijs voor consumenten is sinds 1 oktober 2021 gestegen naar rond de € 1.30 per kubieke meter. De prijzen zijn nog nooit zo hoog geweest.  

Wat betekent dit voor uw woning en voor warmtepompen?

Geheel onderaan vind u onze rekensheet om effecten van de ombouw van CV naar warmtepomp uit te rekenen.

De aardgas en stroomprijs zijn flink gestegen

Eerst even wat feiten. In maart 2020 koste aardgas (inclusief belastingen) voor woningen nog rond de € 0.75 per m3 en nu in oktober 2021 is de prijs al meer dan € 1.30  per m3. We rekenen in dit artikel met de prijzen voor een contract van 1 jaar vast via www.gaslicht.nl. De prijzen veranderen elke week en hangen ook af van de duur waarvoor u een prijs vastzet en van welke leverancier u kiest.
Uw energierekening gaat dus flink hoger worden. Bij een gemiddeld verbruik van 1500 kubieke meter aardgas (m3) per jaar zelfs ongeveer 800 euro per jaar duurder. 

Maar dat is niet het enige. Ook de stroom prijs is flink gestegen. Dat komt voor een deel omdat in Nederland meer dan de helft van alle elektriciteit wordt opgewekt met gascentrales. In maart 2020 kostte stroom 23 cent per kwh en nu in oktober 2021 al 33 cent per kwh. Ook dat gaat uw energierekening duurder maken. Bij een gemiddeld verbruik van 3000 kwh per jaar ongeveer 250 euro per jaar duurder. In totaal gaat de gas en stroom rekening dus met meer dan 1000 euro per jaar omhoog. 

Is een warmtepomp een oplossing?

De vraag is of je met een warmtepomp kan zorgen dat de energie rekening niet zo hard stijgt? Voor een antwoord op deze vraag is het van belang te weten dat een warmtepomp stroom verbruikt. Koopt u een warmtepomp dan gaat uw gasverbruik omlaag en uw stroomverbruik omhoog. De efficiëntie waarmee een warmtepomp dat kan doen noemen we de COP. Hoe hoger de COP hoe beter. Bijvoorbeeld een warmtepomp met een COP van 3 heeft 1 kwh stroom nodig om 3 kwh warmte te leveren. 

Voor de overstap naar een warmtepomp is dus het verschil tussen de elektriciteitsprijs en de gasprijs van belang. Dan moeten we eerst de gasprijs en de stroomprijs opschrijven in dezelfde eenheid. We gebruiken daarvoor kWh. Elke kubieke aardgas is ongeveer 10 kwh. In maart 2020 was aardgas per kWh ongeveer 3x zo goedkoop als stroom. In oktober 2021 is aardgas per kWh nog ongeveer 2.3 x zo goedkoop. Dat is dus gunstig voor een warmtepomp die zich zo sneller zal terugverdienen.

Op basis van de energieprijzen van oktober 2021 levert een warmtepomp met een COP van 3 een besparing van ongeveer 425 euro per jaar. En met een COP van 4 zelfs ongeveer 810 euro per jaar. Dat is mooi natuurlijk, maar daar moet u wel de investeringen in de warmtepomp en de aanpassing aan de woning tegenover zetten en die kunnen al snel in de tienduizenden euro’s lopen. Zie hiervoor de andere artikelen van Duurzaam Kloosterveen. Bij een investering van € 20000 euro is de terugverdientijd dus nog steeds meer dan 25 jaar, zelfs met een COP van 4.

Door de hogere gasprijzen wordt een warmtepomp dus wel wat aantrekkelijker maar uiteindelijk gaat het om relatief kleine bedragen ten opzichte van de investering in de warmtepomp en de woningaanpassingen. Maak dus eerst een goede berekening voor uw eigen situatie en laat u niet aanpraten dat een warmtepomp bij deze hoge gasprijzen altijd snel geld oplevert. De rekensheets van Duurzaam Kloosterveen kunnen hierbij helpen. Daarin wordt ook rekening gehouden met de kosten voor warmwater en extra isolatie en vloerverwarming.

Gaat mijn energie rekening omlaag met een warmtepomp?

Ook met een warmtepomp moet u rekening houden met hogere energiekosten. Weliswaar verdient een warmtepomp zich met hogere gasprijzen iets sneller terug, maar per saldo gaat u wel meer betalen. Stroom is namelijk ook duurder geworden.  Hoe dat werkt kunt u in de tabel zien. Voor een typische woning met een verbruik van 3000 kWh stroom en  1500 m3 aardgas waren de kosten voor levering op basis van de prijzen in maart 2020 ongeveer 1815 euro per jaar. Stel dat we niks doen dan stijgt de jaarlijkse rekening door de hogere gas en stroom prijzen tot ongeveer 2910 euro. 

Als we een warmtepomp installeren met een COP van 4 dan worden de jaarlijkse energiekosten 2099 euro. Dat is meer nog steeds 285 euro meer dan de rekening van 2020 zonder warmtepomp want die was 1815 euro. Dus zelfs met een warmtepomp stijgt de energierekening.  Hier komen dan natuurlijk ook nog alle kosten bij voor de aanschaf van de warmtepomp en de aanpassingen aan de woning. 

Welke conclusies kunnen we trekken?

De eerste conclusie is dat energie veel duurder is geworden, zowel gas als stroom. De tweede conclusie is dat het nog steeds belangrijk is eerst een goede berekening voor uw eigen woning te maken waarin u alle kosten en baten meeneemt. Een warmtepomp is iets aantrekkelijker geworden maar de terugverdientijd is nog steeds erg lang. 

Merk op dat in dit artikel voor het gemak de vaste kosten van de leverancier en de netbeheerder en de vaste teruggave vermindering energiebelasting buiten beschouwing zijn gelaten, omdat deze per saldo ongeveer op nul uitkomen.

Merk op dat we in dit artikel een vergelijking hebben gemaakt voor de kosten van een contract voor 1 jaar vast. De verhouding tussen de stroom en gas prijs is bij contracten van 3 jaar vast en variabel nog ongunstiger voor de terugverdientijd van een warmtepomp. U kunt dit in de tabel zien in de rij “ hoeveel keer duurder is stroom dan gas”.

——————————————————————————–