Nieuwsbericht 14-7-2021

Beste lezer(s),

Gisteren, 13 juli 2021, heeft het College van B&W het Addendum vastgesteld. Het Addendum is, zoals bekend, samen opgesteld met Duurzaam Kloosterveen. De volgende stap is dat het na de zomervakantie aangeboden wordt aan de raad. Ook zij moeten het Addendum eerst nog vaststellen alvorens het echt wordt toegevoegd aan de energietransitie visie warmte. 

Mocht de raad het Addendum ook vaststellen dan zal er een verdiepingsfase komen, waarin ook Duurzaam Kloosterveen actief betrokken zal zijn. Deze verdiepingsfase zal, na akkoord van alle betrokken partijen, uitmonden in een wijk uitvoeringsplan (WUP). Met dit WUP zal er voor onze wijk duidelijkheid komen in mogelijkheden om te verduurzamen en de kosten die daarmee gepaard gaan. Via onze site zullen wij daarover berichten. Kortom, nog veel werk te doen. 

Mede namens het team Duurzaam Kloosterveen wil ik iedereen, binnen en buiten Kloosterveen/Assen, bedanken die ons in de afgelopen periode heeft geholpen. De vele mails, telefoontjes, appjes met daarin vaak heel bruikbare informatie, heeft ons enorm geholpen.  Blijf ons vooral informatie toesturen, op welke manier dan ook. 

De eerste stap is gezet, maar we hebben nog een hele wandeling te gaan…..

Nogmaals dank en een hele fijne vakantie gewenst!!!

Groet,

Anita de Rijke

06-28803024

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/171894/College-akkoord-met-aanpassing-Warmtevisie-Kloosterveen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *