Nieuwsbericht 25-4-2021

Beste lezer(s), 

Welkom bij de allereerste update van het team Duurzaam Kloosterveen via onze website. 

In de afgelopen week is er weer veel gebeurd en we vinden het erg belangrijk om jullie op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen rondom de warmtevisie van de gemeente Assen. Om te beginnen zijn er een tweetal online sessies geweest met wijkbewoners van Kloosterveen en een delegatie vanuit de gemeente Assen. Deze sessies zijn voortgekomen uit de brief die we allemaal 31-3 jl. via de post hebben ontvangen. De gemeente heeft een projectleider/kwartiermaker aangesteld, mevr. Inge Albregtse. Zij heeft onder andere de opdracht gekregen om de ontwikkeling van het wijkuitvoeringsplan voor de wijk Kloosterveen te gaan begeleiden. 

Zowel in de eerste sessie, afgelopen maandagavond, als tijdens de tweede sessie, afgelopen woensdagmiddag, bleek al gauw dat van een wijkuitvoeringsplan nog geen sprake kan zijn. Dit vanwege de onrust die er heerst in de wijk betreffende de inhoud van de warmtevisie. Denk hierbij aan: voor 2030 aardgasvrij middels een all-electric systeem, Kloosterveen als proeftuin of zoals we begrepen hebben startwijk en de term doorzettingsmacht. Als team Duurzaam Kloosterveen zijn wij in beide sessies vertegenwoordigd geweest en hebben in beide sessies diverse wijkgenoten aan het woord gehoord die deze zaken, samen met ons, aan de orde hebben gesteld. Mevr. Albregtse heeft toegezegd begin volgende week alle aanwezigen een verslag toe te sturen. Hierop is reactie/inspraak mogelijk. Na de eventuele verwerking van de reacties zal het verslag ook naar de wethouder gaan en volgt er een uitnodiging voor een volgende online meeting samen met wethouder Dekker. 

Mevr. Albregtse heeft aangegeven met het team Duurzaam Kloosterveen in gesprek te willen en uiteraard zullen we daaraan mee werken. 

We hebben begrepen dat bezwaarschriften, die ingestuurd zijn door wijkbewoners, niet ontvankelijk zijn verklaard door de gemeente Assen. Wij betreuren dit. Wat van belang is bij het insturen van een bezwaarschrift is het volgende: Heb je het bezwaarschrift tijdig ingestuurd? Ben je belanghebbende? En maak je bezwaar tegen een besluit wat ook vatbaar is voor bezwaar en beroep? Wellicht zorgt een toevoeging van voornoemde punten alsnog voor een behandeling. 

Afgelopen dinsdag (20-04-21)hebben Dick van den Brand en ik een gesprek gehad met Edwin Timmer, journalist van de Telegraaf. Hij heeft de afgelopen periode zich verdiept in de energietransitie in Nederland en heeft zich zeer geïnteresseerd getoond in Kloosterveen. Er zal aankomende week een stuk verschijnen in de Telegraaf.  

Het team Duurzaam Kloosterveen heeft om een gesprek gevraagd met de firma Tauw. De firma Tauw heeft de gemeente Assen bijgestaan in het opstellen van de wijkvisie. Wij hebben als werkgroep Duurzaam Kloosterveen vragen die we graag beantwoord willen hebben. Vanuit de gemeente zal mevr. Barendregt het gesprek organiseren. We gaan ervan uit dat dit op korte termijn zal kunnen plaatsvinden en we zullen de uitkomsten hiervan met jullie delen. 

Ook zijn we via juridische kanalen het een en ander aan het uitzoeken of beter gezegd dat wordt voor ons gedaan. Wanneer er op dit gebied iets te melden is dan zullen we ook dat uiteraard doen. Er zijn vragen binnengekomen over financiële middelen voor Duurzaam Kloosterveen. Op dit moment hebben we nog geen budget nodig. Het werk wat wij doen en wat er door andere deskundigen op dit moment wordt gedaan is geheel kosteloos. Mocht het in de toekomst anders worden dan zullen we dat laten weten. 

Tenslotte kan het je bijna niet ontgaan zijn dat we afgelopen vrijdag een brief hebben gestuurd naar het College van B&W, raadsleden, fractievoorzitters en de pers. We wachten op reactie van de wethouder.

Alle reacties mogen naar ons mailadres: duurzaamkloosterveen@gmail.com  

Groet, Anita de Rijke 

Team Duurzaam Kloosterveen 

06-28803024 

2 gedachten over “Nieuwsbericht 25-4-2021

 • april 29, 2021 om 5:25 am
  Permalink

  Hallo Team Duurzaam Kloosterveen,
  Bedankt voor de informatie. Met die “Green Deal” hobby van de gemeente zullen jullie een hoop tijd en energie kwijt zijn. En dat is precies de taktiek die een overheid altijd hanteert als ze zaken er doorheen willen drukken. Ze hebben een eenmaal plan gemaakt, willen laten zien dat ze het beste jongetje van de klas zijn, en bijten zich vast in die ambitie. De bevolking schudden ze zich van hun af door juridische en ambtelijke procedures en het houden van “inspraaksessies” waar ze uiteindelijk verder niks tot weinig mee doen. Murw maken heet dat.
  Als het artikel in de Telgraaf negatief voor hen gaat uitpakken hebben jullie behoorlijk gescoord en sta je met 1-0 voor. Daar zijn ze gevoelig voor. Maar pas op met die ambitiefuik waar ze in zwemmen.
  Heel goed dat jullie dit hebben opgepakt, lof en respect voor de vechtlust. De bewoners van Kloosterveen moet wakker worden. Dit waait niet over.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *