Nieuwsbericht 29-6-2021

Beste wijkbewoner(s),

In de afgelopen weken hebben wij, Duurzaam Kloosterveen, gesprekken gevoerd met de gemeente Assen over de transitie visie warmte. Het resultaat van deze gesprekken is een addendum: een on-losmakend officieel stuk wat aan de warmte transitie visie zal worden toegevoegd.

Het addendum zal zeer binnenkort ook met de mee-denkgroep besproken worden. Ook is het addendum aangeboden aan het college. Wanneer het college hier haar goedkeuring aan verleend zal het addendum ook nog in de raad aangeboden worden tijdens een raadsvergadering. Gezien het feit dat we al bijna zomervakantie hebben en dat de agenda van de raadsvergadering al een tijd vol staat is de verwachting dat dit na de zomervakantie zal zijn.

Zoals in de inleiding van het addendum te lezen valt zal deze leidend zijn voor de wijk Kloosterveen. Wij, als Duurzaam Kloosterveen, denken dat we met dit addendum een voor de wijk maximaal haalbaar resultaat hebben weten te bewerkstelligen, waar ook onze gesprekspartners (wethouder Dekker,
wethouder Vlieg, dhr. Meijerman en mevr. Barendregt) van de gemeente Assen zich in kunnen vinden. Wij blijven dan wel voor de Gemeente Assen een van de twee wijken waar eerst naar wordt gekeken, maar de bewoners zijn tot niets verplicht: geen dwang dus om aan een warmtepomp te gaan. Het moet haalbaar en betaalbaar zijn. Het addendum gaat in op de techniek, de kosten, 2030, dwang en de betekenis van Kloosterveen als startwijk.

De kosten bij de eventuele aanschaf van een warmtepomp kunnen mogelijk hoger uitvallen dan in eerste instantie (€5000 – €15000) genoemd werd. Hoeveel hoger hangt af van je woning en de aanpassingen die nodig zijn voor zo’n warmtepomp. Denk hierbij aan aanpassingen van vloerverwarming enz. Zeker voor huizen gebouwd voor 2012 moet er gedacht worden aan kosten voor het warmteafgifte systeem die kunnen gaan oplopen. Een berekening voor deze kosten zullen wij binnenkort op onze site plaatsen.

Vanuit Duurzaam Kloosterveen hebben wij ook steeds kenbaar gemaakt dat wanneer je een warmtepomp aanschaft, wij heel graag informatie van je zouden willen ontvangen. Denk hierbij voornamelijk aan de kosten, aanpassingen aan je woning en ook heel graag de energiekosten. Ook zijn we benieuwd naar hoe de warmtepomp bevalt. Uiteraard zullen we alle informatie vertrouwelijk behandelen. Een van de kerntaken die de werkgroep Duurzaam Kloosterveen zich tot doel heeft gesteld is transparantie geven in wat wij doen. Dit alles vanuit een informerende rol namens bewoners uit Kloosterveen. We realiseren ons dat het niet alle bewoners uit Kloosterveen betreft, maar wel een substantiële groep. Voor het vervolg zal Duurzaam Kloosterveen zich blijven inzetten. Informatie verstrekken aan wijkbewoners, gesprekken aangaan met de Gemeente Assen en/of de landelijke politiek. Ook blijven we bij nieuwe ontwikkelingen de pers inlichten. De Gemeente Assen heeft verder beloofd om zich in te zetten dat alle huidige en nog komende opties voor deze warmtetransitie voor de wijkbewoners open gehouden worden. Wij als team Duurzaam Kloosterveen zullen je straks gaan helpen door via onze website de voorliggende keuzes toe te lichten.
Er komt dus een informatief stuk op onze website met als titel: de gemeente benadert mij over de warmtetransitie van mijn woning: wat nu te doen, waar moet ik op letten? We adviseren je om het addendum goed door te lezen!

Zoals aangegeven denken we met dit addendum een goede stap te hebben gezet in het participeren met de Gemeente Assen en het creëren van draagvlak onder de inwoners van Kloosterveen. Het is een unieke situatie dat een vastgestelde visie toch weer terug gaat naar de raad. Voor zover ons bekend is dit nog niet eerder voorgekomen. Het addendum betreft een zorgvuldig democratisch proces waarin geven en nemen een belangrijke rol heeft gespeeld.


Groet,
Anita de Rijke
06-28803024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *