Nieuwsbericht 30-08-2021

Beste lezer(s),

De zomervakantie zit er weer op….helaas!!! Namens Duurzaam Kloosterveen wil ik je op de hoogte brengen van de ontwikkelingen tijdens de zomervakantie en je alvast inlichten over de komende periode.

Vlak voor de zomervakantie is er in samenwerking met de gemeente Assen, o.a. wethouders Dekker en Vlieg, een Addendum opgesteld. Dit Addendum is nog voor de zomervakantie door het college goedgekeurd en zal op 02-09-2021 consulterend aangeboden worden in de raadsvergadering. Hierna zal het op 09-09-2021 besluitvormend op de agenda staan. Het Addendum is te lezen op de site van Duurzaam Kloosterveen.

Een aantal dagen na het opstellen van het Addendum hebben wij in het MFA (Multi Functionele Accomodatie) bezoek mogen ontvangen van leden van de tweede kamer (Daniel Koerhuis en Mark Strolenberg), Nico Uppelschoten (Fractievoorzitter namens de PVV in de Provinciale Staten) en Bert Homan (raadslid namens de VVD in de gemeenteraad van Assen).

Ook hebben we in de eerste week van de zomervakantie bezoek gehad van Thomas Blinde (Fractievoorzitter namens JA21 in de Provinciale Staten) en Frank Duut (raadslid namens JA21 in de Provinciale Staten). 

De beide ontmoetingen stonden in het teken van kennis maken en kennis uitwisselen. Vanuit Duurzaam Kloosterveen hebben wij aangeboden om, wanneer gewenst, ons verhaal ook te vertellen in de Provinciale Staten en/of de Tweede Kamer. De hele energie transitie visie heeft veel meer impact op mensen dan menigeen vermoedt….!!!

Na vaststelling van het Addendum door het college is er op 15-07-2021 door de gemeente Assen een brief gestuurd naar alle wijkbewoners van Kloosterveen. Ook deze brief is te vinden op onze site. 

Tijdens de inloopmomenten van woensdag 21-07-2021 en donderdag 26-08-2021 was het de bedoeling dat er door de gemeente eventuele vragen,vanuit wijkbewoners, rondom het Addendum beantwoord zouden kunnen worden. Er zijn ook twee online momenten geweest, maar hierover beschikt Duurzaam Kloosterveen niet over informatie. Tijdens de twee fysieke contactmomenten, waar er vertegenwoordigers van Duurzaam Kloosterveen bij aanwezig waren, kwamen er vragen uit de wijk over mogelijke technieken om te verduurzamen en met name de kosten die daarmee, zeer waarschijnlijk, gepaard gaan. Er werd vooral ook gevraagd naar subsidiemogelijkheden. Hierop kan door de gemeente Assen nog geen antwoord gegeven worden, omdat dit helemaal nog niet bekend is.

In de verdiepingsfase waarin we, na eventuele vasstelling door de gemeenteraad van Assen, in terecht komen wordt verder ingaan op technieken en kosten. Tijdens deze verdiepingsfase gaan we er vanuit dat de gemeente Assen eerst eens goed onderzoekt, liefst met een aantal voorbeeld offertes, hoe het bij de all electric oplossing zit met techniek en kosten. Uiteraard zijn wij bereidt om bij zo’n onderzoek samen op te trekken met de gemeente Assen. Pas wanneer kosten, technieken, subsidies en financieringsmogelijkheden duidelijk zijn kan de gemeente Assen gericht vragen aan wijkbewoners of er mogelijk interesse is om over te stappen op een andere energievoorziening. Wij zullen erop toezien dat het een eerlijk, helder en duidelijk verhaal is, zodat iedereen een eigen weloverwogen beslissing kan nemen. In het Addendum valt duidelijk te lezen dat van dwang geen sprake is en dat het een eigen beslissing is van de bewoner(s). Haalbaal, betaalbaar en geen spijt (no regret)!

We blijven je op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. De komende raadsvergaderingen kun je online volgen via de site van de gemeente Assen. Wij zullen tijdens de raadsvergadering van komende donderdagavond, 02-09-2021, gebruik maken van ons spreekrecht. Aanvang van de online vergadering is 19.00 uur.

Groet,

Anita de Rijke

2 gedachten over “Nieuwsbericht 30-08-2021

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *