Brieven en rapportages

6-2-2022 Voorstel Plan van Aanpak Duurzaam Kloosterveen. Kloosterveen verduurzamen. Zo kan het wel!

6-1-2022 Verslag gesprek Installateur Jongsma en Duurzaam Kloosterveen

13-1-2022 reactie op verslag Witteveen &Bos

16-12-2021 Verslag Witteveen & Bos

23-9-2021 Brief naar tweede kamer fracties, voorstel om ervaringen te delen uit Kloosterveen

2-9-2021 Inspreektekst van de consulterende raad van 2 september 2021

15-07-2021 “Warmte Transitie” Brief van Gemeente Assen naar Kloosterveen mbt het addendum

12-07-2021 “De warmte transitie” Brief naar de Tweede Kamer, BZK, en EZK

11-05-2021 “Reactie Duurzaam Kloosterveen op RES”

28-4-2021 “Brief van BW naar Duurzaam Kloosterveen”

26 april 2021 “E-mail naar Kamerleden”

26 april 2021 “de warmtetransitie bij de proefwijken en de daarvoor gewenste zogenaamde doorzettingsmacht.”

23 april 2021 “Onduidelijke positie van de gemeente over doorzettingsmacht gasloos maken woningen”

14 april 2021 “Bezwaar op de transitievisie warmte”

17 maart 2021 “Enquête resultaten en rapportage”

31 januari “Open brief aan de gemeente Assen, van Dick van den Brand”